Јужне вести против портала Градски портал 018На основу чланова 22. и 24. Статута Савета за штампу и чланова 15. и 16. Пословника о раду Комисије за жалбе, Комисија за жалбе Савета за штампу у саставу: Владо Мареш, Иван Цвејић, Тамара Скрозза, Марија Кордић, Петар Јеремић, Стојан Марковић, Златко Чобовић, Владимир Радомировић, Невена Кривокапић, Ивана Стјеља и Драган Ђорђевић, на седници одржаној 26.11.2015. године, већином гласова изриче
                                              

ЈАВНУ ОПОМЕНУ
 

Текстом “Нишки одбојкаши кренули ка суперлиги”, објављеним 11.августа 2015. године Градски портал 018 прекршио је тачку 1. Одељка IX (Поштовање ауторства) Кодекса новинара Србије, о обавези медија и новинара да примењују важеће законодавство о заштити ауторских права и да, када добију допуштење за репородукцију из другог извора, то чине уз уважавање аутора и уз навођење извора.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
 

Жалбу Савету за штампу поднео је Витомир Огњановић, директор предузећа «Simplicity д.о.о.», издавача «Јужних вести», због тога што је, како је навео, Градски портал 018 преузео текст и фотографију објављењу у оквиру текста са портала «Јужне вести» и објавио их под истим насловом. То је учињено «неовлашћено, без дозволе аутора, без назначења аутора и без плаћања ауторске накнаде». Тиме су, по мишљењу, подносиоца жалбе, прекршене одредбе Кодекса новинара које се односе на заштиту ауторских права.

Редакција Градског портала 018 није одговорила на жалбу.

Комисија за жалбе је закључила да је текст на порталу Градски портал 018 објављен под истим насловом и у целини преписан са «Јужних вести». Текст уопште није потписан, нити је наведен било какав извор. Уз текст је објављења и фотографија, такође идентична оној са портала «Јужне вести» и такође без навођења аутора. Комисија је, због тога, оценила да је Градски портал 018 поступио супротно Кодексу новинара Србије. Чланови Комисије за жалбе сматрају да је прекршај утолико тежи јер су том медију већ изречене три јавне опомене због кршења етичких правила која се односе на заштиту ауторских права, односно што је очигледно реч о свесном и намерном игнорисању обавеза прописаних Кодексом новинара Србије.

Због свега тога, Комисија је са десет гласова „за“ и једним „уздржаним“ одлучила да Градском порталу 018 изрекне још једну јавну опомену.

Београд, 26.11.2015.

Председавајући
Владо Мареш

Комплетан жалбени поступак