Зоран Ћировић против дневног листа Блиц



На основу чланова 22. и 24. Статута Савета за штампу и чланова 15. и 16. Пословника о раду Комисије за жалбе, Комисија за жалбе Савета за штампу у саставу: Владо Мареш, Иван Цвејић, Стојан Марковић, Златко Чобовић,Тамара Скрозза, Марија Кордић, Владимир Радомировић, Невена Кривокапић, Ивана Стјеља и Драган Ђорђевић, на седници одржаној 29.10. 2015. године, једногласно доноси

ОДЛУКУ

Текстом “Директор туриста наставио да путује“, објављеним 18. септембра 2015. године и необјављивањем одговора на текст, дневни лист „Блиц“

1. прекршио је тачку 1 и 5 Одељка I (Истинитост извештавања) Кодекса новинара Србије о обавези новинара да извештава тачно, објективно, потпуно и благовремено, поштујући право јавности да зна истину и држећи се основних стандарда новинарске професије, као и да је са новинарством неспојиво објављивање неоснованих оптужби, клевета и гласина,

2. прекршио је и тачку 6 Одељка IV (Одговорност новинара) о обавези новинара да поштује право на одговор, извињење и исправку и да је дужан да благовремено објави одговарајућу исправку.

Налаже се „Блицу“ да одлуку Комисије објави најкасније у трећем наредном броју од дана достављања одлуке.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Жалбу Савету за штампу поднео је Зоран Ћировић,  наводећи да је у спорном тексту изнето више неистина, које је „таксативно побио и доставио одговарајуће доказе“ у одговору који је упутио „Блицу“ 22. септембра.  Одговор није објављен, а према наводима из жалбе, нико из „Блица“ није покушао да га контактира пре објављивања текста, иако је у тексту наведено супротно. Он је истакао да је нетачно да се на форуму у Милочеру представљао као председник Комсије за хартије од вредности и доставио агенду скупа која то потврђује, док је Одлуком о упућивању на службени пут потврдио да је путне трошкове платио организатор, а не Комисија за хартије од вредности, како пише у тексту. Подносилац жалбе је навео и да лист против њега води „хајку“ већ 15 месеци, те да он није желео да се жали док је био на функцији председника Комсије, сматрајући да као јавни функциоенр мора да истрпи критику, али да сада, након подношења оставке, нема више разлога да не реагује.

Редакција листа „Блиц“ није одговорила на жалбу.

Чланови Комисије за жалбе закључили су да су у тексту објављене нетачне информације, које, очигледно, нису проверене. По оцени Комисије, новинар је лако могао да утврди да информације које је добио нису тачне. Такође, морао је и да се више потруди да добије изјаву од Зорана Ћировића, тим пре што није реч о дневном догађају, па је текст могао да буде објављен када се добро провере сви подаци. Када су, ипак, објављење погрешне информације, редакција је морала да омогући подносиоцу жалбе да их јавно демантује.  Необјављивање одговора, без икаквог објашњења подносиоцу због чега није објављен, представља додатни прекршај, с обзиром на то да је Кодексом новинара Србије прописана обавеза медија да поштују право на одговор. Због тога је Комисија за жалбе једногласно одлучила да је „Блиц“ прекршио одредбе Кодекса и наложила листу да ову одлуку објави.

Београд, 29.10.2015.

Председавајући
Владо Мареш

Комплетан жалбени поступак