Курир против дневног листа "24 сата"На основу чланова 22. и 24. Статута Савета за штампу и чланова 15. и 16. Пословника о раду Комисије за жалбе, Комисија за жалбе Савета за штампу у саставу: Владо Мареш, Иван Цвејић, Тамара Скрозза, Петар Јеремић, Стојан Марковић, Златко Чобовић, Владимир Радомировић, Невена Кривокапић, Ивана Стјеља и Драган Ђорђевић , на седници одржаној 29.10. 2015. године, већином гласова доноси

ОДЛУКУ

Текстом “Никада нећете погодити шта повезује Кристијана и Бранку Катић”, објављеним 22 септембра 2015. године, у онлајн издању, дневни лист “24 сата” прекршио је тачку 1. Одељка IX (Поштовање ауторства) Кодекса новинара Србије о обавези медија и новинара да примењују важеће законодавство о заштити ауторских права и да, када добију допуштење за репродукцију из другог извора, то чине уз уважавање аутора и уз навођење извора.

Налаже се дневном листу „24 сата” да ову одлуку Комисије објави у свом оњалн издању најкасније седам дана од дана достављања одлуке.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Главни и одговорни уредник “Курира” Милан Лађевић поднео је жалбу због тога што је лист “24 сата”, како је наведено, неовлашће но преузео текст из тог листа. “Скрећемо пажњу да је текст готово од речи до речи преписани из ‘Курира’, а да аутор текста нигде није цитиран. Текс је преузет без овлашћења, а скрећемо вам пажњу да је у питању ауторски чланак, ексклузивне информације до којих је ‘Курир’ дошао, а не дневни догађај чије је праћење од општег значаја”, наведено је, између осталог, у жалби.

Адвокат Ringier Axel Springera одговорио је само да је жалба неоснована, без било каквог даљег образложења.

Комсија за жалбе је закључила да текст није дословно “прекопиран”, већ углавном препричан, али да није довољно то што је “негде у текста наведено да је саговорник изјаву дао “Куриру”, Лист “24 сата” је морао да наведе извор, односно аутора, као и да од редакције “Курира” тражи сагласност за објављивање текста. Комисија подсећа да су медији, по Кодексу, дужни да поштују важеће законодавство о заштити ауторских права. Према Закону о ауторским и сродним правима, без дозволе аутора и без плаћања ауторске накнаде, могу се користити дневне информације и вести које имају природу новинских извештаја. У овом случају, преузети текст није ни вест, ни извештај. Због тога је Комисија одлучила да је “24 сата” прекршио одрдбе Кодекса новинара Србије које се односе на поштовање ауторских права.

Београд, 29.10.2015.

Председавајући
Владо Мареш

Комплетан жалбени поступак