Чланице Коалиције против дискриминације против дневног листа Вечерње новостиНа основу чланова 22. и 24. Статута Савета за штампу и чланова 15. и 16. Пословника о раду Комисије за жалбе, Комисија за жалбе Савета за штампу у саставу: Владо Мареш, Иван Цвејић, Петар Јеремић, Стојан Марковић, Зоран Ивошевић, Златко Чобовић, Тамара Скрозза, Божо Прелевић, Марија Кордић и Предраг Аздејковић, на седници одржаној 31.8.2015. године, једногласно доноси

ОДЛУКУ

Текстом “Разрешен злочин после 14 година – Шрафцигером убили старицу”, објављеним 11.јуна 2015. године, у онлајн издању, и коментарима испод текста, дневни лист “Вечерње новости”

1. прекршио је тачку 1. Одељка IV (Одговорност новинара) Кодекса новинара Србије, о обавези новинара да се супротстави свима који крше људска права или се залажу за било коју врсту дискриминације, говор мржње и подстицање насиља,

2. прекршио је и тачку 4. Одељка V (Новинарска пажња) по којој новинар мора бити свестан опасности од дискриминације коју могу да шире медији и треба да учини све да избегне дискриминацију засновану, између осталог, на раси, полу, старости, сексуалном опредељењу, језику, вери, политичком и другом мишљењу, националном или друштвеном пореклу.

Налаже се дневном листу “Вечење новости“ да ову одлуку Комисије објави у онлајн издању, најкасније за седам дана.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Жалбу Савету за штампу поднела је Коалиција против дискриминације, коју чини осам невладиних организација, сматрајући да је Кодекс новинара прекршен тиме што је у текста, као и у наслову текста, супротно  смерницама Кодекса новинара Србије, наглашена национална припадност осумњичених за кривично дело, иако то није у непосредној вези са природом и врстом кривичног дела. Подносилац жалбе је навео и да је повређена и одредба Кодекса која се односи на претпоставку невиности. “Када се приликом извештавања медија изричито наводи национална припадност осумњичених, битно се утиче на њихов положај, али и на положај зајендице којој припадају. У прилог томе говоре и бројни дискриминаторни коментари на предметни текст, који су такође објављени и додатно утичу на стварање мржње према припадницима ромске националне мањине”, наведено је, између осталог, у жалби.

У складу са досадашњом праксом, Комисија за жалбе је закључила да је у Кодексу јасно прописано да се у извештајима о кривичним делима, национална, расна, верска, идеолошка и политичка припадност, као и сексуално опедељење, социјални и брачни статус осумњичених лица или жртава, помињу само када је то у непосредној вези са природом почињеног кривичног дела. У овом случају национална припадност ухапшених није ни у каквој вези са природом тог дела, па није било никаквог разлога да се наводи да је реч о Ромима. Истицање те чињенице изазвало је, међутим, говор мржње у коментарима попут „Ма нису то Роми, то су Цигани који убијају Србе и нико им ништа не може“, које су „Новости“ такође објавиле.

Комисија подсећа и да је у априлу ове године већ донела исту одлуку, због готово идентичног случаја и да, на жалост, „Вечење новости“ поново на исти начин крше одредбе Кодекса новинара које се односе на забрану дискриминације, говора мржње и подстицања на насиље.  

Београд, 31.8.2015.

Председавајући
Владо Мареш

Комплетан жалбени поступак