Танјуг против интернет портала www.pistaljka.rs и www.uns.org.rsНа основу чланова 22. и 24. Статута Савета за штампу и чланова 15. и 16. Пословника о раду Комисије за жалбе, Комисија за жалбе Савета за штампу у саставу:  Владо Мареш, Иван Цвејић, Петар Јеремић, Стојан Марковић, Зоран Ивошевић, Тамара Скрозза, Божо Прелевић, Марија Кордић, Златко Чобовић и Предраг Аздејковић, на седници одржаној 31. 8. 2015. године, већином гласова доноси

ОДЛУКУ

Текстом „Одлуке у Танјугу се доносе и-мејлом“, објављеним 3. августа 2015. године, портал „Пиштаљка.рс“ није прекршио одредбе Кодекса новинара Србије.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

ЈП Новинска агенција Танјуг поднело је жалбу Савету за штампу, сматрајући да је текст објављен на порталу „Пиштаљка.рс“ „управљен на дискредитацију чланова УО, директора и других запослених у Танјугу и то све потпуно неосновано изношењем непотпуних и нетачних чињеница“. Подносилац жалбе је навео да је Кодекс новинара прекршио и сајт Удружења новинара Србије, који је пренео и објавио исти текст. У жалби је, између осталог, наведено да су спорним текстом прекршене одредбе Кодекса новинара које се односе на истинитост извештавања и новинарску пажњу, будући да неименовани аутор текста ни за један од података није понудио било какав извор на основу којег би читаоци могли да се увере у његову тачност, нити је учинио минимум новинарске пажње и затражио мишљење било кога из управљачких органа Танјуга, синдиката Танјуга или Владе Србије, због чега је текст пун нетачних и паушалних оцена . Као „ноторне неистине“ објављене у тексту, оцењене су тврдње да се кључне одлуке о пословању доносе на електронским седницама, да је оспорен мандат кандидаткиње за члана УО из редова запослених, као и да су нетачно наведене накнаде које чланови УО примају. Подносилац жалбе је навео и да је „Пиштаљка.рс“ у оквиру текста објавила део наводног записника са седнице УО, што је, како је, истакнуто плагијат, јер се записници чувају „под кључем“ у Танјугу. У жалби је наглашено и да је портал нарушио приватност чланова УО објављивањем података из њиховог приватног живота.

У одговору на жалбу, главни уредник портала „Пиштаљка.рс“ Владимир Радомировић навео је да тај портал објављује искључиво текстове за које поседује доказе и документацију, те да су и уз текст на који је поднета жалба објављени записник са „електронске седнице“ УО, на којој је донет програм пословања, као извештај изборне комисије за избор чланова УО из реда запослених у интегралном облику. „Током истраживања разговарали смо са више независних извора, чији идентитет чувамо, што је један од постулата рада ’Пиштаљке’“, истиче се, између осталог, у одговору. Радомировић је нагласио и да су за јавност битне, и да не спадају у домен приватних података, информације о томе где су чланови УО, који су јавни функционери, запослени, да ли су чланови политичких странака и да ли су на те функције дошли због својих политичких или пословних веза, а не захваљујући искуству и стручности.

Чланови Комисије оценили су да новинари по Кодексу имају обавезу да штите своје изворе, те да је сасвим разумљиво да и „Пиштаљка.рс“ не наводи ко су јој извори, тим пре што је, вероватно, реч о узбуњивачима, који су и законом заштићени. Подаци изнети у тексту поткрепљени су документима, а ни сам подносилац жалбе не спори кључне информације – да Управни одбор одржава електронске седнице, да је члановима истекао мандат, те да је кандидатура чланице УО из реда запослених оспоравана. По мишљењу чланова Комисије, ако је програм рада агенције за 2014. годину донет на електронској седници, што потврђују и у жалби, оцена „Пиштаљке,рс“ да се кључне одлуке доносе не електронским седницама је сасвим основана. Такође, подносилац жалбе није оспорио ни садржај објављеног записника, већ трвди да је реч о плагијату само на основу тога што је закључан у Танјугу. Подаци о члановима Управног одбора, чија тачност такође није оспорена, по оцени чланова Комисије, не спадају у домен њихове приватности. Будући да је реч о функционерима који управљају јавним предузећем, постоји оправдан интерес јавности да зна какво радно искуство имају, на који начин су изабрани и колико су плаћени за свој рад. Непрецизности у вези са њиховом зарадама нису од толиког значаја да би се могло говорити о томе да је Кодекс прекршен објављивањем нетачних информација, а Танјуг је могао да од редакције „Пиштаљке“ тражи објављивање одговора или исправке у овом делу.

Већина чланова Комисије сматрала је такође да је „Пиштаљка.рс“ консултовала више извора пре објављивања текста, те да то што се није обратила директно руководству Танјуга да затражи потврду инфомација за које има документе, такође не представаља повреду Кодекса. Комисија је посебно узела у обзир и то да је директорка Танјуга раније одбила да одговори на питања која јој је упутио главни уредник портала.

Због свега тога, Комисија за жалбе је са осам гласова „за“ и два „против“ одлучила да „Пиштаљка.рс“ није прекршила Кодекс новинара Србије.

Кад је реч о делу жалбе који се односи на сајт Удружења новинара Србије, Комисија није могла да донесе одлуку с обзиром на то да се представник УНС-а у Комисији изузео из одлучивања, због чега није могао бити испуњен формалан услов да „за“ сваку одлуку мора да гласа најмање по један представник сваког оснивача и бар један представник јавности.

Београд, 31.8.2015.

Председавајући
Владо Мареш

Комплетан жалбени поступак