Перо Вишњић против недељника „НИН“На основу чланова 22. и 24. Статута Савета за штампу и чланова 15. и 16. Пословника о раду Комисије за жалбе, Комисија за жалбе Савета за штампу у саставу: Иван Цвејић, Петар Јеремић, Стојан Марковић, Зоран Ивошевић, Владо Мареш, Тамара Скрозза, Божо Прелевић, Марија Кордић и Предраг Аздејковић на седници одржаној 25.6.2015. године, већином гласова доноси

ОДЛУКУ

Необјављивањем одговора на текст “Мој одговор на сва питања о афери ‘Пиштољ’, објављен 14.маја 2015.године, недељник “НИН прекршио је тачку 6. Одељка IV (Одговорност новинара) Кодекса новинара Србије, по којој је новинар обавезан да поштује културу и етику јавне речи, право на одговор, извињење и исправку и дужан је да благовремено објави одговарајућу исправку.

Налаже се недељнику НИН да одлуку Комисије објави најкасније у трећем наредном броју од дана достављања одлуке.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Жалбу Савету за штампу поднео је Перо Вишњић, наводећи да је редакција НИН-а одбила да објави његов одговор на интервју који је том недељнику дао заштитиник грађана Саша Јанковић. Он је навео да је, у име породице Гојковић, упутио НИН-у одговор са примедбама на нетачности и “свесно манипулисање подацима у наведеном интервјуу”. “Није одговорено ни на једно питање породице Гојковић, а НИН је одбио да тај текст објави и тиме ускратио право породици да изнесе свој став о поменутом случају у коме је, са истом сврхом, Јанковићу дато чак 14 страна”, наведено је, између осталог, у жалби. Вишњић је уз жалбу доставио и писмо које је упутио редакцији НИН-а са пратећим документима у вези са смрћу његовог сестрића Предрага Гојковића, као и преписку са ауторком интервјуа.

У одговору на жалбу, адвокат НИН-а Душан Стојковић оспорио је право Вишњића да се жали Савету за штампу, будући да нема никаквог доказа да жалбу подноси у име породице, на који се иначе објављени интервју ни не односи. Адвокат истиче да је интервју објављен у складу са Кодексом, који не забрањује објављивање нечијег мишљења. Интервју као новинарска форма не подлеже обавези “контактирања више извора, а кад је у питању “афера ‘Пиштољ’”, став НИН-а је био да неће дозволити истрагу, вештачење, а понајмање јавно суђење кроз лист”. Позивајући се на Закон о јавном информисању и медијима, адвокат НИН- а је истакао да Перо Вишњић, као ујак настрадалог Предрага Гојковића, нема право да захтева објављивање одговора или исправке, јер се објављена информација не односи ни на њега ни породицу Гојковић.

Комисија за жалбе закључила је да је Перо Вишњић имао право да тражи објављивање одговора и на основу одредби Кодекса новинара Србије, и на основу Закона о јавном информисању и медијима. По члану 85.тог закона „ако је лице на које се односи информација умрло, право на одговор и исправку, имају: супружник, деца, родитељи, правно лице чији је учесник био умрли кад се информација тиче његовог учешћа у правном лицу, друга лица чију успомену на умрлог може да повреди, односно повређује објављена информација“. По оцени Комисије, ујак јесте „лице чију успомену на умрлог може да повреди објављена информација“. Вишњић је, такође, по мишљењу чланова Комисије, имао право да поднесе жалбу Савету за штампу, јер је лично оштећен тиме што му је редакција ускратила право на одговор.

Комисија за жалбе наглашава да је ово прва жалба упућена Савету за штампу у читавом случају „Јанковић“ или „афери ’Пиштољ’“, чије је медијском праћење, по мишљењу чланова Комисије, од почетка обиловало кршењима Кодекса новинара Србије у бројним медијима. На жалост, Комисија за жалбе није била у прилици да се изјашњава о другим случајевима, јер на те текстове нису поднете жалбе.

Због свега наведеног, Комисија је са шест гласова „за“, два „против“ и једним уздржаним одлучила да је НИН прекршио Кодекс новинара Србије и наложила редакцији да ову одлуку објави.

Београд, 25.6.2015.

Председавајући
Иван Цвејић