Портал „Нишке вести“ против Информативног портала Града Ниша „Нишке вести“ IIНа основу чланова 22. и 24. Статута Савета за штампу и чланова 15. и 16. Пословника о раду Комисије за жалбе, Комисија за жалбе Савета за штампу у саставу: Иван Цвејић, Петар Јеремић, Стојан Марковић, Зоран Ивошевић, Владо Мареш, Тамара Скрозза, Божо Прелевић, Марија Кордић и Предраг Аздејковић на седници одржаној 25.6.2015. године, једногласно доноси

ОДЛУКУ

Одбацује се жалба “Портала Нишке вести” на “Информативни портал Града Ниша Нишке вести” због коришћења назива “портал Нишке вести”.

Комисија је закључила да ово питање излази из оквира њене надлежности.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Жалбу Савету за штампу поднео је Миљан Ристовић, издавач “Портала Нишке вести”, наводећи да “Информативни портал Града Ниша Нишке вести” континуирано користи назив портал чији је власник. “Поред истог доменског имена (нискевести) које користи, ‘Информативни портал Града Ниша Нишке вести’ у својим текстовима наводи да њихови саговорници изјаве дају за ‘портал Нишке вести’”, истиче се, између осталог, у жалби.  По мишљењу подносиоца жалбе, тиме се читаоци доводе у заблуду и крше стандарди професионалног новинарства.

У одговору на жалбу, Виолета Милићевић, главна и одговорна уредница “Градског портала Града Ниша Нишке вести” , истакла је да је тај портал регистрован пре портала чији је власник поднео жалбу, те да приликом употребе назива портал Нишке вести “портал” пишу малим словом из чега је јасно да није реч о називу портала. На крају се наводи и да су спремни на уступке, те да убудуће неће у текстовима наводити да је саговорник дао изјаву за “портал Нишке вести”.

Комисија за жалбе је закључила да је у њеној надлежности разматрање жалби које се односе на објављене садржаје, те да питање употребе домена или назива медија, није у надлежности Савета за штампу.

Београд, 25.6.2015.

Председавајући
Иван Цвејић