Светска банка против магазина “Newsweek”На основу чланова 22. и 24. Статута Савета за штампу и чланова 15. и 16. Пословника о раду Комисије за жалбе, Комисија за жалбе Савета за штампу у саставу: Иван Цвејић, Зоран Ивошевић. Тамара Скрозза, Љиљана Смајловић, Петар Јеремић, Стојан Марковић, Божо Прелевић, Владо Мареш, Златко Чобовић и Предраг Аздејковић, на седници одржаној 28.5.2015. године, једногласно доноси

ОДЛУКУ

Текстом  “Светска банка, српска посла”, објављеним 20.априла 2015. године  и необјављивањем одговора на текст магазин “Newsweek”

1. прекршио је тачку 1. Одељка I (Истинитост извештавања) Кодекса новинара Србије, о обавези новинара да тачно, објективно, потпуно и благовремено извести о догађајима од интереса за јавност, поштујући право јавности да сазна истину и држећи се основних стандард новнарске професије,

2. прекршио је и тачку 6 Одељка IV (Одговорност новинара), по којој новинар мора да негује културу и етику јавне речи, поштује право на одговор, извињење и исправку и дужан је да благовремено објави одговарајућу исправку.

Налаже се магазине “Newsweek” да ову одлуку Комисије објави најкасније у трећем наредном броју од дана достављања одлуке.

Одлука Комисије биће објављена и на веб сајту Савета за штампу (www.savetzastampu.rs) и доступна јавности.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Жалбу Савету за штампу поднео је Тони Верхеијен, шеф Канцеларије Светске банке у Србији, сматрајући да је “Newsweek” у спорном тексту навео низ нетачних чињеница. Како је наведено у жалби, магазин је повредио одредбе Кодекса новинара које се односе на истинитост извештавања, јер су своје ставове и закључке генерализовали на основу полуинформација. Кодекс је, по мишљењу подносиоца жалбе, прекршен и тиме што није поштовано и једно од правила новинарске пажње, по којем је “прећуткивање чињеница које могу битно да утичу на став јавности о неком догађају једнако њиховом намерном искривљивању или изношењу лажи”. Верхеијен је посебно истакао да је главни уредник одбио да објави његово писмо , које садржи чињенице које нису поменуте у тексту, чиме је такође повређен Кодекс. Комисији су уз жалбу достављени и одговори које је представник Светске банке дао на питања “Newsweeka”, писмо упућено главном уреднику, а накнадно и одговор главног уредника на писмо.

У одговору на жалбу, Милорад Ивановић, главни уредник “Newsweeka” навео је да је Тони Верхеијен заправо покушао да чланове Комисије за жалбе доведе у заблуду, јер им није доставио целокупну преписку са главним уредником. Да је доставио и одговор главног уредника “било би сасвим јасно да ‘Newsweek’ не само да је желео да чује мишљење Светске банке, него је понудио и интервју шефу Канцеларије Светске банке, како би биле разјашњење све нејасноће”. Он је навео да је, из најбоље намере, Верхеијену саветовао да је боље да направе интервју него да објављују његово писмо, будући да оно, по оцени главног уредника, садржи бројне неистине и полуинформације. “Уредник је указао на неке од тих делова у писму и објаснио да би у случају да писмо буде објављено, у следећем броју следио наш одговор што не би било сврсисходно и не би допринело појашњењу ситуације”, наведено је, између осталог, у одговору на жалбу.

Члановима Комисије овакво објашњење уредника није било прихватљиво. Медији имају обавезу да поштују право на одговор, а редакције су дужне да заинтересованима омогуће да прецизирају или објасне неке детаље, или пруже додатне информације којих у тексту нема, а које сматрају значајним за разумевање контекста. То што, по оцени главног уредника, у овом случају ти наводи нису тачни и што би, како наводи, морао да у наредном броју одговори на такво писмо, није разлог да се допис не објави. Да ли би објављивање писма и одговора на њега допринело појашњењу ситуације проценили би читаоци. По мишљењу чланова Комисије, писмо које је упутио шеф Канцеларије Светске банке садржи информације којих у тексту нема, а које јесу од значаја. попут прецизних података о броју грађана којима је исплаћен новац за експропријацију и броју покренутих спорова. Из текста се, према оцени Комисије, стиче утисак да је Светска банка најодговорнија за то што је великом броју грађана имовина “отета” без надокнаде , а одговори представника те институције се у тексту,  који има шест страна, наводе у само две реченице. По оцени Комисије, шеф Канцеларије Свестске банке је имао разлога да затражи да се објави његов одговор на текст, а уредник је био обавезан да му то омогући. Понуђени интервју, посебно на начин  - “можда бисмо могли ускоро на направимо разговор о овој, али и другим актуелним темама” - такође није разлог се не објави одговор.

Због свега тога, Комисија је једногласно одлучила да је спорним текстом прекршен Кодекс новинара Србије и наложила мегазину “Newsweek” да ову одлуку објави.

 

Београд, 28.5.2015.

Председавајући
Иван Цвејић