„Политика“ против дневног листа „Блиц“На основу чланова 22. и 24. Статута Савета за штампу и чланова 15. и 16. Пословника о раду Комисије за жалбе, Комисија за жалбе Савета за штампу у саставу: Иван Цвејић, Зоран Ивошевић. Тамара Скрозза, Марија Кордић, Петар Јеремић, Стојан Марковић, Божо Прелевић, Владо Мареш, Златко Чобовић и Предраг Аздејковић, на седници одржаној 28.5.2015. године, једногласно доноси

ОДЛУКУ

Текстовима  “Где ће се зауставити Владимир Путин”, „Неутешне удовице чекају истину о паду хеликоптера”,  “Азијске политичке династије: од оца ћерки, унуку, снахи, праунуку”, објављеним 25.фебруара, 26.марта и 6.априла 2015. године у онлајн издању, дневни лист “Блиц”

прекршио је тачку 1. Одељка IX (Поштовање ауторства) Кодекса новинара Србије, о обавези медија и новинара да примењују важеће законодавство о заштити ауторских права и да, када добију допуштење за репородукцију из другог извора, то чине уз уважавање аутора и уз навођење извора.

Комисија није успела да усагласи одлуку о томе да ли је “Блиц” прекршио Кодекс новинара и текстом “Лончар: На аеродрому није било новинара”, објављеним 7.априла 2015.

Налаже се дневном листу „Блиц” да ову одлуку Комисије објави у свом оњалн издању најкасније седам дана од дана достављања одлуке.

Одлука Комисије биће објављена и на веб сајту Савета за штампу (www.savetzastampu.rs) и доступна јавности.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Адвокат “Политике” поднео је, у име издавача листа, жалбу због четири текста која је, по оцени подносиоца жалбе, “Блиц” у свом онлајн издању неовлашћено преузео из “Политике” и објавио у интегралној верзији. “Блиц” је, како је наведено, објавио текстове “без дозволе аутора, без означења аутора, без плаћања ауторске накнаде и без означења извора”. “Да ствар буде још гора, ‘Блиц онлине’ је текст преузео из штампаног издања’ Политике’ и то пре него што га је објавила ’Политика Онлине’, што је у потпуној супротности са принципима лојалне конкуренције на тржишту”, истиче се, између осталог, у жалби. Подносилац жалбе је навео да су овим прекршене одредбе Кодекса које се односе на истинитост извештавања, односно обавезу новинара да назначи извор информације коју преноси и поштовање ауторства.

У одгову на жалбу адвокат “Блица” истакао је да “Блиц” у оквиру сваког спорног текста јасно назначио да је извор информације “Политика”, односно да је поступио у складу са одредбом Кодекса која прописује „да су медији и новинари дужни да поштују важеће законодавство о заштити ауторских права. “’Блиц’ је поштовао ову одредбу Кодекса и спорне текстове објавио у складу са чланом 43. Закона о ауторским и сродним правима који јасно прописује слободно коришћење дневних информација и вести које имају природу новинског извештаја без дозволе аутора и без плаћања ауторске накнаде”, истиче се у одговору. Кад је реч о одредби Кодекса из одељка Истинитост извештавања, она се, по оцени адвоката “Блица”, односи на особе од којих се прибављају информације, а не на издаваче који их објављују, сто су чланови Комисије прихватили.

Кад је реч о поштовању ауторских права, “Блиц”, по мишљењу чланова Комисије, “ није поступио у складу са наведеним чланом 43. Закона, па самим тим ни у складу са Кодексом. По оцени Комисије три од четири спорна текста не могу се подвести под “дневне информације и вести које имају природу новинског извештаја”, већ је реч о ауторским рубрикама или аналичким текстовима, који по форми нису извештаји и немају дневну актуелност. Због тога је, сматрају чланови Комисије, “Блиц” био у обавези да од “Политике” тражи дозволу за преузимање текстова у интегралној верзији.

Кодекс новинара прекршен је посебно тиме што је “Блиц” испод сваког од преузетих текстова ставио “copyright” ознаку и тиме их означио као дела на која та редакција полаже ауторска права, иако су аутори новинари “Политике”.

Комисија није успела да се усагласи у вези са тим да ли је “Блиц” прекршио Кодекс и објављивањем  текста: “Лончар: на аеродорому није било новинара”. Шест чланова Комисије сматрало је да је реч о тексту који испуњава критеријуме из члана 43 Закона, те да за његово објављивање није било потребно тражити дозволу, као и да је у овом случају пренет део интервјуа и уз то је јасно наведено да је реч о интервјуу који је министар дао “Политици”. Четири члана Комисије мислила су да је Кодекс прекшен и објављивањем овог текста испод којег такође стоји “цопyригхт” ознака, тако да потребне двотрећинске већине није било ни за једну одлуку.

Београд, 28.5.2015.

Председавајући
Иван Цвејић