Регионални центар за мањине против дневног листа "Ало"На основу чланова 22. и 24. Статута Савета за штампу и чланова 15. и 16. Пословника о раду Комисије за жалбе, Комисија за жалбе Савета за штампу у саставу: Иван Цвејић, Петар Јеремић, Стојан Марковић, Зоран Ивошевић, Златко Чобовић, Владо Мареш, Тамара Скрозза, Божо Прелевић и Марија Кордић на седници одржаној 28.4. 2015. године, једногласно доноси

 

ОДЛУКУ

 

Текстом “Обезбеђење бежало од Рома силеџија“, објављеним 10.марта 2015.у онлајн издању, дневни лист “Ало”

1. прекршио је тачку 1. Одељка IV (Одговорност новинара) Кодекса новинара Србије о обавези новинара да се супротстави свима који крше људска права или се залажу за било коју врсту дискриминације, говор мржње и подстицање насиља,

2. прекршио је и тачку 4 Одељка V (Новинарска пажња) по којој новинар мора бити свестан опасности од дискриминације коју могу да шире медији и треба да учини све да избегне дискриминацију засновану, између осталог, на раси, полу, старости, сексуалном опредељењу, језику, вери, политичком и другом мишљењу, националном или друштвеном пореклу.

Налаже се дневном листу “Ало “ да ову одлуку Комисије објави у онлајн издању најкасније у року од седам дана.

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

 

Регионални центар за мањине поднео је жалбу Савету за штампу јер се у спорном тексту истиче етничка припадност потенцијалних учинилаца кривичног дела. “ Овом приликом желимо да нагласимо да се медијским извештавањем у којем се припадност ромској националној заједници доводи у везу са чињењем преступа додатно стигматизују припадници ове, ионако рањиве, друштвене групе”, истиче се, између осталог, у жалби.

Редакција листа“Ало “ није одговорила на жалбу.

Комисија подсећа да је у смерницама Кодекса новинара Србије јасно наведено да се у извештајима о кривичним делима, национална, расна, верска, идеолошка и политичка припадност, као и сексуално опедељење, социјални и брачни статус осумњичених лица или жртава, помињу само када је то у непосредној вези са природом почињеног кривичног дела.  У овом случају, национална припадност „силеџија“ није ни од каквог значаја, нити у било каквој вези са догадјајем, па према томе, нема разлога да се уопште наводи, а још мање да се истиче да је реч о припадницима ромске националне заједнице.

Због свега наведног, Комисија је једногласно одлучила да је лист „Ало“ прекршио одредбе Кодекса новинара Србије и наложио листу да ову одлуку објави.

 

Београд, 28.4.2015.                                                                                    Председавајући

                                                                                                                    Иван Цвејић