Шпар д.о.о. против дневног листа "Блиц"На основу чланова 22. и 24. Статута Савета за штампу и чланова 15. и 16. Пословника о раду Комисије за жалбе, Комисија за жалбе Савета за штампу у саставу: Иван Цвејић, Петар Јеремић, Зоран Ивошевић, Љиљана Смајловић, Предраг Аздејковић, Тамара Скрозза, Владо Мареш, Златко Чобовић, Стојан Марковић и Божо Прелевић, на седници одржаној 28.1. 2015. године, једногласно доноси

ОДЛУКУ

Серијом текстова објављеним од 11. до 20. децембра 2014. године дневни лист „Блиц“ није прекршио одредбе Кодекса новинара Србије.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Жалбу Савету за штампу поднела је Марија Маја Николић у своје име, у име предузећа „Шпар“ д.о.о. чији је генерални директор, као и уз сагласност Душка и Ђурице Данков Воргић, оснивача предузећа и аутора пројекта, наводећи да је „Блиц“ спорним текстовима прекршио све одредбе Кодекса новинара Србије. Лист је, како је наведено у жалби, донео и оптужницу и пресуду за „милионску превару“, иако није ни покренут никакав поступак против фирме „Шпар“ д.о.о. или особа о којима се пише. У веома обимној жалби, са пратећим документима, Марија Маја Николић оспоравала је готово све наводе из текстова, тврдећи, између осталог, да документа на којима „Блиц“ заснива тврдњу да је реч о покушају преваре нису валидна, јер су незванична и преузета са сајта фирме који је још у изради. Такође фирма је уредно регистрована у Агенцији за привредне регисте, што се свакако не би догодило да је постојала сумња да ће грађани бити доведени у заблуду због сличности са називом аустријске фирме.

У одговору на жалбу адвоката „Блица“ Душана Стојковића наводи се да постоји оправдан интерес јавности да зна на који начин послују српске компаније, нарочито с обзиром на то да је назив ове фирме веома сличан називу светски познатог малопродајног ланца, а води је веома позната уметница, као и да медији имају обавезу да грађане упозоре да воде рачуна при пословању са таквим предузећем јер је то урадило и Министарство трговине. „Блиц“ је како се истиче, пре објављивања, проверио све информације и покушао да ступи у контакт са Мајом Николић, али их је она упутила на адвоката који није одговарао на позиве. Претпоставка невиности није прекршена, јер се термин превара не употребљава само за кривично дело, него и за било коју врсту довођења некога у заблуду.

Према оцени Комисије за жалбе, „Блиц“ је дао аргументе да наводи из жалбе нису тачни. Комисија је закључила да свакако постоји интерес јавности да се упозна са пословањем предузећа „Шпар“ д.о.о. , те да је лист имао разлога да претпостави да је постојала идеја да се грађани доведу у заблуду – како због сличности имена и логотипа са аустријским трговинским ланцем, тако и због тога што је на сајту фирме, који је био доступан јавности, објављено писмо о намерама за које подносилац жалбе накнадно тврди да није право. Подносиоцима жалбе је пружена прилика да одговоре на наводе листа, па Комисија има разлога да верује да је лист поступио у складу са професионалним правилима. Чланови Комисије такође су закључили да је најспорнији наслов „Милионска превара Маје Николић“, али је ипак, оцењено да није реч о кршењу претпоставке невиности, која постоји када се води поступак, будући да превара није само кривично- правни појам. Комисија, међутим, скреће пажњу новинарима да морају посебно да воде рачуна да наслов не буде двосмислен и да, чак и када у тексту имају доказе за своје тврдње, не квалификују то у наслову на такав начин да би се могло протумачити као кршење претпоставке невиности.

Због свега наведеног, Комисија је једногласно одлучила да “Блиц” није прекршио одредбе Кодекса новинара Србије.

 

Београд, 28.1.2015.                                              Председавајући

                                                                               Иван Цвејић