Регионални центар за мањине против дневног листа „Вечерње новости“На основу чланова 22. и 24. Статута Савета за штампу и чланова 15. и 16. Пословника о раду Комисије за жалбе, Комисија за жалбе Савета за штампу у саставу: Петар Јеремић, Зоран Ивошевић, Тамара Скрозза, Марија Кордић, Владо Мареш, Златко Чобовић, Стојан Марковић, Божо Прелевић, Иван Цвејић и Предраг Аздејковић, на седници одржаној 25.12. 2014. године, већином гласова, доноси

ОДЛУКУ

Текстом „Хоргош: Роми опљачкали мигранте из Сирије“ и коментарима испод текста, објављеним 7. новембра 2014. године у онлајн издању, дневни лист „Вечерње новости“

1. прекршио је тачку 1 Одељка IV (Одговорност новинара) по којој се новинар мора супротставити свима који крше људска права или се залажу за било коју врсту дискриминације, говор мржње и подстицање насиља,

2. прекршио је и тачку 4. Одељка V ( Новинарска пажња), по којој новинар мора бити свестан опсаности од дискриминације коју могу да шире медији и треба да учини све да избегне дискриминацију засновану, између осталог, на раси, полу, старости, сексуалном опредељењу, језику, вери, политичком и другом мишљењу, националном или друштвеном пореклу.

Налаже се дневном листу  „Вечерње новости“ да одлуку Комисије објави у свом онлајн издању, најкасније седам дана од дана достављања одлуке.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Жалбу Савету за штампу поднео је Регионални центар за мањине, сматрајући да су „Вечерње новости“ прекршиле професионалне етичке стандарде наводећи етничку припадност починилаца кривичног дела. „О ефектима извештавања и новинских текстова у којима се чињење кривичних дела може довести у везу са етничком припадношћу учинилаца кривичних дела најбоље сведоче коментари испод текста, попут оних: ‘Свака част изузецима, али 90 одсто цигана би украло из желуца што су појео пре два дана’, ‘Цигани не краду, они позајмљују’“, наведено је између осталог у жалби.
Редакција „Вечерњих новости“ није одговорила на жалбу.

Већина чланова Комисије оценила је да текст није објављен у складу са правилом из Кодекса по којем се у извештајима о кривичним делима национална, расна, верска, идеолошка и политичка припадност, као и сексуално опредељење, социјални и брачни статус осумњичених лица или жртава, помињу само у случају када су та опредљења, припадност или статус у непосредној вези са врстом и природом почињеног дела. Комисија је закључила да у овом случају етничка припадност пљачкаша није ни у каквој вези са почињеним  делом, нити објављивање те информације допиноси тачнијем извештавању и бољем разумевању догађаја, те стога није било никавог разлога да се она наводи. Истицање националности учинилаца кривичног дела, нарочито када је реч о мањини у односу на коју већ постоје бројне предрасуде у друштву, довело је и овог пута до коментара читалаца у којима се кривица приписује свим припадницима једне етничке заједнице, што све за последицу има учвршћивање стереотипа и дискриминаторног односа према Ромима.

Због тога је Комисија, са седам гласова „за“, два „против“ и једним „уздржаним“ одлучила да су „Вечерње новости“ прекршиле одредбе Кодекса новинара Србије и наложила објављивање ове одлуке.

Београд, 25.12.2014.

Председавајући
Петар Јеремић