Дневни лист "Курир" против недељника "Време"На основу чланова 22. и 24. Статута Савета за штампу и чланова 15. и 16. Пословника о раду Комисије за жалбе, Комисија за жалбе Савета за штампу у саставу: Петар Јеремић, Зоран Ивошевић, Иван Цвејић, Владо Мареш, Златко Чобовић, Стојан Марковић, Божо Прелевић и Предраг Аздејковић, на седници одржаној 27.11. 2014. године, једногласно доноси

ОДЛУКУ

Текстом “Строго контолисани возиви”, објављеним 6. новембра 2014. године, недељник “Време” није прекршио одредбе Кодекса новинара Србије.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Жалбу Савету за штампу поднела је редакција листа “Курир”, наводећи да аутор у централни део текста, којим “покушава да објасни да висок тираж ‘таблоида’ представља или огледало друштва у негативном контексту или ексцес”, ставља дневни лист “Курир”, којем није пружена могућност да одговори, односно да изнесе своје виђење. По мишљену подносиоца жалбе, тиме су прекршене одредбе Кодекса које се односе на одговорност новинара. Питања су, како је наведено, достављена у току ноћи, ван радног времена и непосредно пре објављивања текста, тако да “Курир” није могао да на њих одговори. Одредбе Кодекса прекршене су, по мишљењу подносиоца жалбе, и тиме што се непрецизно насловне стране “Курира” квалификују као суровије од најсуровијих, јер је изнет вредносни суд који није заснован на чињеници, односно није заснован ни на једној конкретној насловној страни.  Подносилац жалбе је указао и да је аутор текста члан Комисије за жалбе Савета за штампу, те да због тога не би смео да пише о “темама о којима има моћ одлучивања”, односно о етичким стандардима у новинарству, те да, као неко ко је запослен у “нискотиражном недељнику” има лични интерес да негативно приказује конкуренцију.

У одговору на жалбу, одговорни уредник “Времена” Филип Шварм навео је да лист “Курир” није био примарна тема текста, те да је вредносни суд о насловним странама тог листа утемењен на анализи већег броја насловних страна, које су достављене Комисији за жалбе. Аутор текста је уредника “Курира”, како је објашњено (и документовано послатим мејловима) најпре контактирао телефоном, затим му послао питања, а након што на њих ни после неколико дана није одговорио, послао их поново. Уредник “Курира” је одговорио да ће се јавити следећег дана, што није урадио. “У сваком случају први контакт је успостављен пет дана пре него што је у прелом отишао спорни текст и 26 дана пре прелома последњег, четвртог текста из серијала”, тако да је времена за одговоре било више него довољно. Такође у тексту су, како је истакнуто, цитирана два бивша уредника “Курира” из периода на који се текст односи. Шварм је навео и да аутор текста нема никакав лични интерес кад је реч о тиражима дневних новина, будући да ради у недељнику. Сем тога, реч је о новинару који се годинама бави медијском етиком, и пре почетка рада Савета за штампу, и све време пише о теми коју добро познаје. Уколико би се смернице из Кодекса тумачиле онако како то ради подносилац жалбе, нико од новинара из Комисије за жалбе не би могао да ради свој посао.

Комисија за жалбе није разматрала део жалбе који се односи на наводни сукоб интереса и нелојалну конкуренцију, будући да то излази из оквира њене надлежности. Комисија утврђује одговорност медија за евентуално кршење Кодекса новинара Србије, а не појединачну одговоност новинара, аутора текста или уредника који га је објавио.

Чланови Комисије оценили су да спорним текстом ни на који начин нису прекршене одредбе Кодекса, како тврди подносилац жалбе. На основу увида у дведесетак достављених насловних страна “Курира”, Комисија је оценила да је аутор изнео утемељен вредносни суд да су “сурове”, као и да нигде нису изнете увредљиве квалификације о том листу, нити је “Курир” истакнут као креатор таблоидне стварности, као што се тврди у жалби. Новинар је, по оцени Комисије, уреднику “Курира” пружио могућност и дао довољно времена да одговори на достављена питања, односно да изнесе своје виђење, тако да Комисија сматра да ни овај део жалбе није основан. Због свега наведеног, Комисија је једногласно одлучила да недељник “Време” није прекршио одредбе Кодекса новинара Србије.

 

Београд, 27.11.2014.                                                                        Председавајући

                                                                                                          Петар Јеремић