Милан Цветићанин против дневног листа "Ало!"На основу чланова 22. и 24. Статута Савета за штампу и чланова 15. и 16. Пословника о раду Комисије за жалбе, Комисија за жалбе Савета за штампу у саставу: Петар Јеремић, Зоран Ивошевић, Тамара Скрозза, Марија Кордић, Владо Мареш, Златко Чобовић, Стојан Марковић, Божо Прелевић и Иван Цвејић, на седници одржаној 30.10. 2014. године, већином гласова доноси

ОДЛУКУ

Текстом “Мешетари из ‘Азотаре’ и ‘Технохемије’  водили и ‘Винограде’”, објављеним 26.августа 2013. године у онлајн издању, дневни лист “Ало”:

1. прекршио је тачку 1. Одељка I ( Истинитост извештавања) и тачку 6. Одељка ИIV (Одговорност новинара) о обавези новинара да тачно, објективно, потпуно и благовремено извести о догађајима од интереса за јавност, поштујући право јавности да сазна истину и држећи се основних стандард новинарске професије,

2. прекршио је тачку 1. Одељка V (Новинарска пажња) по којој је новинар дужан да послу приступи са дужном професиналном пажњом.

Налаже се дневном листу “Ало” да одлуку Комисије објави најкасније у трећем наредном броју од дана достављања одлуке.

Комисија предлаже редакцији листа да текст уклони из свог онлајн издања.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Жалбу Савету за штампу поднео је Милан Цветићанин, члан Управног одбора АД “Вршачки виногради”, наводећи да се су сви остали подаци о њему, који су наведени у тексту, потпуно неистинити. Подносилац жалбе тврди да је аутор текста “измислио” да је он “мешетар из ‘Азотаре’”,  да је радник Агенције за приватизацију Републике Србије, да је извршио лажну процену “Азотаре”, да је због тога био ухапшен, као и да је, након хапшења, разрешен дужности члана УО “Вршачких винограда”.  Цветићанин је истакао да су све изнете тврдње могле да се провере пре објављивања текста, и да се утврди да вероватно постоје две особе са истим именом и презименом.

Редакција листа „Ало“ није одговорила на жалбу.

Чланови Комисије оценили су да је то што редакција није одговорила на жалбу отежало одлучивање, јер би објашњење листа како су спорни подаци прикупљени помогло у утврђивању претпоставке да је реч о замени идентитета. Без одговора редакције, чланови Комисије морали су да одлучују само на основу тврдњи подносиоца жалбе. На основу тога, закључено је да су у тексту изнети неистинити подаци, чиме је прекршено начело истинитости извештавања. Такође, новинар је пре објављивања, морао да провери све информације како би несумњиво утврдио да се односе на особу о којој пише, што се у овом случају очигледно није догодило.

Због тога је Комисија, са осам гласова „за“ и два „уздржана“, одлучила да је лист „Ало“ прекршио одредбе Кодекса новинара Србије и наложила објављивање ове одлуке.

С обзиром да је текст објављен пре више од годину дана, а да подносилац жалбе и даље трпи последице тога што је доступан на интернету, Комисија редакцији листа „Ало“ предлаже и да спорни текст уклони из свог онлајн издања.

 

Београд, 30.10.2014.                                                                       Председавајући

                                                                                                          Петар Јеремић