Група родитеља против дневног листа "Блиц"На основу чланова 22. и 24. Статута Савета за штампу и чланова 15. и 16. Пословника о раду Комисије за жалбе, Комисија за жалбе Саветаза штампу у саставу: Петар Јеремић, Стојан Марковић, Зоран Ивошевић, Љиљана Смајловић, Тамара Скрозза, Владо Мареш, Иван Цвејић, Марија Кордић и Златко Чобовић, на седници одржаној 25.9.2014. године, није успела да усагласи одлуку о томе да ли је „Блиц“ серијом текстова о активностима у Светолазаревом православном омладинском кампу, објављеним од 3. до 10.августа 2014.године, прекршио одредбе Кодекса новинара Србије. За одлуку да је Кодекс прекршен било је потребне већине, али одлука није донета јер није успуњен услов да „за“ мора да гласа најмање један представник сваког од четири оснивача Савета и бар један представник јавности.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Жалбу Савету за штампу поднео је адвокат Владимир Рајић, пуномоћник пет породица чија су деца учествовала у Светолазаревом православном кампу у организацији Српске истините православне цркве, сматрајући да је серијом текстова објављених у штампаном и онлајн издању „Блица“ прекршено више одредаба Кодекса новинара Србије. Новинари, како је наведено, нису о овом догађаји извештавали тачно, објективно и потпуно и правећи јасну разлику између чињеница, коментара, претпоставки и нагађања, нису поштовали достојанство и интегритет особа о којима пишу, већ шире дискриминацију засновану на вери. У жалби се наглашава и да ликови деце на објављеним фотографијама нису довољно замагљјени да деца не би мога да се препознају. Истакнуто је, између осталог, и да је лист, нетачним и непровереним информација, изнетим у увредљивом контексту, као и помпезном насловима, читаоце довео у заблуду и повредио интересе деце и родитеља, верника цркве, која се у тексту представља као опасна секта која обучава децу за рат.

Редакција “Блица“ није одговорила на жалбу.

Већина чланова Комисије прихватила је оцене подносиоца жалбе да је спорним текстом прекршен  Кодекс ноовинара, пре свега тенденциозним и сензационалистичким приступом теми. У тексту се, по оцени већине, намерно пренаглашава то што деца користе ваздушне пушке које личе на праве, да би се камп представио као место на којем се обичавају за борбу, док се црква која организује камп представља као опасна, милитантна, секта.

Три члана Комисије сматрала су, међутим, да начин на који је „Блиц“ писао о овој теми није споран, односно да није било повреде професионалних етичких норми.

“За” одлуку да је “Блиц“ прекршио одредбе Кодекса гласало је шест чланова Комисије за жалбе, док су три члана била “против”. За одлуку је било потребне двотрећинске већине, али није испуњен други услов прописан правилима рада Комисије – да “за” мора да гласа најмање један представник сваког од четири оснивача Савета и бар један представник јавности, због чега Комисија није могла да донесе одлуку.

 

Београд, 25.9.2014.                                                                     Председавајући

                                                                                                     Петар Јеремић