Иван Поповић против портала "Телеграф"На основу чланова 22. и 24. Статута Савета за штампу и чланова 15. и 16. Пословника о раду Комисије за жалбе, Комисија за жалбе Савета за штампу у саставу: Петар Јеремић, Стојан Марковић, Зоран Ивошевић, Љиљана Смајловић, Златко Чобовић, Иван Цвејић, Владо Мареш, Тамара Скрозза, Предраг Аздејковић, Божо Прелевић и Марија Кордић, на седници одржаној 4.9. 014. године, већином гласова доноси

ОДЛУКУ

Одбацује се жалба коју је поднео Иван Поповић на текст “Девојке будите кучке: Третирајте мушкарце као псе!“, објављен на порталу „Telegraf.rs“ 1.августа 2014. године. Жалба се одбацује јер није испуњен услов из члана 3. Пословника о раду Комисије за жалбе, по којем објављени садржај мора да се односи лично на подносиоца жалбе.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

 Иван Поповић је жалбу поднео Републичкој радиодифузној агенцији, која је, будући да у њеној надлежности нису онлајн медији, жалбу проследила Савету за штампу. Читалац се жалио сматрајући да се спорним текстом, односно насловом текста „вређа достојанство мускараца и изазива мржња“, те да је, тиме и он, као мушкарац, повређен.

Већина чланови Комисије оценила је, међутим, да припадност одређеној групи, у овом случају једном полу, није довољан основ да се подносилац жалбе може сматрати особом на коју се текст лично односи, односно да би то било прешироко тумачење члана 3. Пословника о раду Комисије за жалбе. Пошто су „за“ прихватање жалбе гласала три члана Комисије, а осам „против“, жалба је одбачена.

 

 

Београд, 4.9.2014                                                                              Председавајући

                                                                                                            Петар Јеремић