Геј стрејт алијанса против "Наших новина"На основу чланова 22. и 24. Статута Савета за штампу и чланова 15. и 16. Пословника о раду Комисије за жалбе, Комисија за жалбе Савета за штампу у саставу: Петар Јеремић, Стојан Марковић, Зоран Ивошевић, Љиљана Смајловић, Златко Чобовић, Иван Цвејић, Владо Мареш, Тамара Скрозза, Предраг Аздејковић, Божо Прелевић и Марија Кордић, на седници одржаној 4.9.2014. године, већином гласова доноси

ОДЛУКУ

Текстом „Само да ово зло не стигне и код нас“, објављеним 6. јула 2014.године, дневни лист „Наше новине“

1. прекршио је тачку 1. Одељка IV (Одговорност новинара)  о обавези новинара да се супротстави свима који крше људска права или се залажу за било коју врсту дискриминације, говор мржње и подстицање насиља,

2. прекршио је и тачку 4 Одељка V (Новинарска пажња) по којој новинар мора бити свестан опасности од дискриминације коју могу да шире медији и треба да учини све да избегне дискриминацију засновану, између осталог, на раси, полу, старости, сексуалном опредељењу, језику, вери, политичком и другом мишљењу, националном или друштвеном пореклу.

Налаже се дневном листу “Наше новине“ да ову одлуку Комисије објави најкасније у трећем броју од дана достављања одлуке.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Жалбу Савету за штампу поднела је Гејл стрејт алијанса сматрајући да су „Наше новине“, објављивањем фотографије геј пара који држи бебу уз наслов „Само да ово зло не стигне и код нас“ и коментарима у тексту „куда иде ова планета“, „сачувај боже и далеко било“, као и дискриминаторним изјавама саговорника у тексту  прекршиле одредбе Кодекса новинара Србије које се односе на забрану дискриминације и ширења предрасуда и стереотипа. Подносилац жалбе је навео и да је текст и пристрасан, јер не постоји „друга страна која би рекла нешто афирмативно поводом ове теме, већ су сви саговорници изнели хомофобичне и дискриминаторне изјаве“.

Редакција “Наших новина“ није одговорила на жалбу.

Већина чланова Комисије прихватила је оцене поднисиоца жалбе да се спорним текстом дискриминишу геј родитељи и, уопште, особе хомосексуалне оријентације, односно да редакција листа на овај начин подстиче ширење стереотипа и мржње. Супротно Кодексу, новинари отворено објављују предрасуде које сами имају и потом траже саговорнике који би те ставове поткрепили. Чланови Комисије подсетили су да је, по одредбама Кодекса, новинарска професија неспојива са ширењем било које врсте полних, родних, етничких, расних, социјалних или верских стереотипа, као и да предрасуде које новинари приватно имају не смеју да објављују ни у каквом контексу, ни отворено, ни прикривено.

Три члана Комисије имала су супротно мишљење, па је одлука да су „Наше новине“ прекршиле Кодекс новинара Србије донета са осам гласова „за“ и три „против“.

 

Београд,4.9.2014.                                                                     Председавајући

                                                                                                   Петар Јеремић