Др Александар Милованчев против дневног листа "Блиц"На основу чланова 22. и 24. Статута Савета за штампу и чланова 15. и 16. Пословника о раду Комисије за жалбе, Комисија за жалбе Савета за штампу у саставу: Петар Јеремић Стојан Марковић, Зоран Ивошевић. Љиљана Смајловић, Тамара Скрозза, Предраг Аздејковић, Владо Мареш и Иван Цвејић, на седници одржаној 31.7. 2014. године, већином гласова доноси

 ОДЛУКУ

Објављивањем фотографије, потписом испод ње и насловом текста „Диплома код тате, а потом специјализација у Бразилу“, објављеним 2.јуна 2014.године, дневни лист „Блиц“

1. прекршио је тачку 5. Одељка ИX о обавези новинара да јасно назначи сваку фотографију која није настала на догађају, и тачку 2. Одељка ИИ, по којој наслов подлеже истим етичким принципима као и сам текст.

2. није прекршио одредбе Кодекса новинара Србије објављивањем информација у самом тексту.

Налаже се дневном листу “Блиц” да ову одлуку Комисије објави у најкасније у трећем броју од дана достављања одлуке.

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Адвокат др Александра Милованчева поднео је жалбу сматрајући да је објављивањем спорног текста „Блиц“ прекршио одредбе Кодекса новинара из поглавља Истинитост извештавања, Одговорност новинара и Новинарска пажња, као и да наслов текста није у складу са његовом садржајем. Како је наведено у жалби, текст се бави непотизмом, у њему се наводе примери деце четворо јавних личности који одговарају на питања да ли су због тога имали привилегије током школовања и приликом запошљавања. Једини од којих није затражен коментар су др Милованчев и његови синови, који се помињу у наслову. Читаоцима је, по мишљењу подносиоца жалбе, тиме јавно речено да само они немају оправдање, те да је неспорно да су каријере његове деце последица протекције и злоупотребе утицаја који има. Такође, уз текст је објављена фотографија др Милованчева, потписана са „Милованчев на факултету који су завршили синови“, иако је снимљена на сасвим другом месту. У жалби се истиче и да је на текст „Блицу“ достављен деманти, који није објављен на одговарајући начин.

У одвојеним одговорима на жалбу новинарке Хане Дунђеров и адвоката „Блица“ Душана Стојковића наглашено је да су све објављене информације тачне – да др Милованчев јесте ванредни професор на Медицинском факултету, који су завршили и његови синови, да је један од њих на специјализацији у Бразилу, а да други има стоматолошку ординацију. У тексту, како наводе, нигде не пише да су уз протекцију завршили факултете и да специјализацију плаћа нека државна установа, као што пише у жалби. Редакција „Блица“ није имала никакву намеру да подносиоца жалбе омаловажи и представи га као негативну личност, већ је текст настао са жељом да се испита једна друштвена појава. У одговорима се наглашава и да је редакција објавила одговор др Милованчева на видном месту и да то што је означен као „реаговање“ не представља повреду Кодекса.

Чланови Комисије закључили су да подаци наведени у тексту јесу тачни, као и да у тексту заиста  не пише да су синови Александра Милованчева имали некакве привилегије током школовања и запошљавања. Међутим, уз текст који говори о четири јавне личности, од којих су неке јавности много познатије од др Александра Милованчева, објављена је само његова фотографија. Фотографија, супротно Кодексу, није означена као архивска, а потпис испод ње је нетачан. Објављивање такве фотографије уз наслов текста у којем се истиче баш каријера његовог сина, и наглашава да је диплому добио „код тате“, код читалаца заиста може да изазове утисак да је то пример непотизма и протекције којом се текст бави, без обзира што тога у самом тексту нема.  Комисија је због тога, оценила да је редакција „Блица“ то урадила тенденциозно, односно да је било намере да се као чињеница презентује нешто што није поткрепљено подацима у тексту.

Кад је реч о самом тексту, Комисија није пронашла ништа што би било супротно одредбама Кодекса, будући да објављење инфомације које се односе на подносиоца жалбе нису нетачне.

Због свега наведеног, Комисија за жалбе је са седам гласова „за“ и једним „против“ одлучила да је „Блиц“ прекршио Кодекс новинара Србије и наложила листу да ову одлуку објави.

 

Београд,31.7.2014                                                                                           

Председaвајући

Петар Јеремић