Раденко Малетин против дневног листа "Блиц"На основу чланова 22. и 24. Статута Савета за штампу и чланова 15. и 16. Пословника о раду Комисије за жалбе, Комисија за жалбе Савета за штампу у саставу: Стојан Марковић, Зоран Ивошевић, Петар Јеремић, Божо Прелевић, Тамара Скрозза, Владо Мареш, Предраг Аздејковић, Златко Чобовић и Тихомир Тришић, на седници одржаној 29.5.2014. године, једногласно доноси

ОДЛУКУ

Текстом објављеним 5. марта 2014. године у онлајн  издању под насловом „Судијин син демолирао возило зато што је имало хрватске таблице”, а у штампаном издању под насловом “Србину оштећен ауто због хрватских таблица: судијин син му слупао возило”, дневни лист “Блиц” није прекршио одредбе Кодекса новинара Србије.

Део жалбе који се односи на евентуалну повреду права Милоша Малетина Комисија је одбацила.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Жалбу Савету за штампу поднео је Раденко Малетин, судија основног суда у Новом Саду, сматрајући да је текстом прекршено више тачака Кодекса новинара Србије из одељака Истинитост информација, Одговорност новинара, Новинарска пажња и Поштовање приватности, односно да је текст “написан и објављен на начин који крши елементарне принципе професионалног новинарства” и тенденциозно је усмерен на дискредитацију његове личности, углед целе породице, као и на његову професионалну деградацију. Малетин, између осталог, наводи да се већ самим насловом текста инсинуира да је причињења штета резултат међунационалне мржње, што је, по њему, опасна спекулација која угрожава претпоставку невиности и законитост начина на који се утврђује појединачна одговорност. Новинар, како истиче, нема начина да предвиди мотив дела, већ нагађа. Такође, наводи се у жалби, потпуно су неистините и неосноване оптужбе да је његов син побегао после инцидента, као и да је сам судија Малетин претио да ће тужити “Блиц”, ако новинар напише било шта о овом случају. Раденко Малетин тврди да је новинару само “скренуо пажњу” колико штете може да нанесе неистинито и непотпуно извештавање. У жалби се још истиче и да је Кодекс прекршен и тиме што је новинар слепо веровао извору информација, односно да је “нарученим чланком новинар пристао да буде инструмент личних интереса оштећеног”, који потражује петоструко већи износ накнаде од износа реалне штете, одакле и потиче сав његов проблем. Раденко Малетин додаје и да је текстом прекорачено ограничење његове приватности и приватности његове породице, а да за то нема реалног основа, нити интереса јавности. “Спорни текст је суштински ‘занимљив’ само зато што се ради о сину једног судије, те је фокус информације у овом случају не на непосредним учесницима догађаја, већ на мени који са спорним догађајем имам заједничко само то што сам отац једног од учесника”, истиче се у жалби.

У одговору на жалбу, адвокат “Блица”  истиче да део жалбе који се односи на сина Раденка Милетина треба одбацити, будући да, по Пословнику о раду Комисије за жалбе, жалбу може поднети само онај на кога се информација лично односи или уз његову писану сагласност, те према томе, Раденко Малетин није овлашћен да се жали у име свог сина. Кад је реч о делу жалбе која се односи на самог судију, истиче се да су све инфомације тачне и објављење у складу са Кодексом новинара. Новинар је инфомације о инциденту добио од извора у МУП-у, који није дужан да открије, и самог оштећеног, чија је изјава верно пренета. “Скретање пажње” новинару на то шта и како треба да објави јесте, по оцени адвоката, претња новинару, нарочито ако се при томе нагласи да ће га тужити. У одговору се наводи и да је новинар, пре објављивања текста, позвао судију Малетина да пита зашто ни после три недеље није исплатио штету иако је то обећао оштећеном и коректно пренео његову изјаву. Такође, истиче се, судија нема право да, без икаквих доказа, произвољно износи тврдње да је текст “наручен” и да је резултат личног познанства новинара са оштећеним. Кад је реч о делу жалбе који се односи на поштовање приватности, адвокат “Блица” наглашава да “није реч о информацији из приватног живота подносиоца жалбе, јер јавно гласило није извештавало са ким се забавља и где излази син господина Малетина, већ је писало о догађају којим се озбиљно угрожава јавни ред и мир”.

Комисија је једногласно одбацила жалбу у делу који се односи на Милоша Малетина, будући да је реч о пунолетној особи која може сама да се обрати Савету за штампу уколико верује да је оштећана објављеним текстом.

 Делом текста који се односи на подносиоца жалбе Раденка Малетина, по оцени чланова Комисије, нису прекршене одредбе Кодекса новинара Србије на које се подносилац жалбе позива.  Чланови Комисије закључили су  да су све инфомације везане за судију Милетина у тексту тачне. Осим тога,  новинар је,  у складу са Кодексом новинара, консултовао више извора, тражио и верно пренео изјаву самог судије. Такође, Комисија сматра да се не може оценити као нарушавање приватности извештавање о инциденту којим се нарушава јавни ред, као ни то што се у тексту истиче да је реч о сину судије Основног суда, тим пре што се сам судија, нудећи нагодбу у вези са надокнадом штете, постао активни учесник догађаја о којем новинар извештава.

Комисија, ипак, скреће пажњу редакцији да наслов(и) нису потпуно у складу са садржајем текста, пошто се у наслову изричито тврди да је аутомобил слупан зато што је имао хрватске таблице, а да у тексту практично не постоји потврда те тврдње. Оштећени, наиме, само каже да мисли да би то могао бити разлог. Комисија подсећа да наслов мора да одговара тексту, а такође подсећа новинаре да би требало да поштују претпоставку невиности и уздржавају се од наслова „демолирао“ возило, јер новинар треба да указује, а не да пресуђује. Ово, међутим, по оцени чланова Комисије, нису прекршаји који би довели до одлуке да је „Блиц“ прекршио Кодекс новинара Србије.

 

Београд, 29. 5. 2014.                                                                 Председавајући

                                                                                                      Стојан Марковић