Никола Влајнић против "Сомборских новина"На основу чланова 22. и 24. Статута Савета за штампу и чланова 15. и 16. Пословника о раду Комисије за жалбе, Комисија за жалбе Савета за штампу у саставу: Стојан Марковић, Зоран Ивошевић, Петар Јеремић, Тамара Скрозза, Владо Мареш, Предраг Аздејковић и Игор Ћузовић, на седници одржаној 27. 3. 2014. године, једногласно доноси

ОДЛУКУ

Необјављивањем демантија на текст “Погрешно досуђен пенал”, објављен 13. децембра  2013. године, недељник „Сомборске новине” није прекршио одредбе Кодекса новинара Србије.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Жалбу Савету за штампу поднео је Никола Влајнић, сматрајући да је Кодекс новинара Србије прекршен тиме што је главна уредница “Сомборских новина” одбила да објави деманти који је доставио 18. фебруара 2014. на текст објављен 13. децембра 2013. године, као и тиме што нису прецизно наведени разлози за то. Подносилац жалбе је навео да су “Сомборске новине”, “без претходне цензуре и провере, објавиле тенеденциозно лажан, неистинит и нетачан чланак” за који је он, “стицајем околности сазнао тек 25. јануара 2013. године”. Деманти који је доставио главној уредници, како је истакнуто, није објављен уз обавештење подносиоцу да лист није у обавези да то уради у складу са чланом 58 Закона о јавном информисању Републике Србије. Како се у поменутом члану наводе бројни разлози из којих објављивање одговора може бити одбијено, нејасно је на шта су се новине заправо позвале.

У одоговору на жалбу, в. д. главне и одговорне уреднице “Сомборских новина” Љубица Зелић навела је да је Николи Влајнићу накнадно достављено објашњење које он није послао Савету за штампу. У том образложењу наводи се да је његов одговор достављен шест дана након истека законског рока од 60 дана од дана објављивања информације на коју улаже деманти. Такође, истиче се да је одговор био дужи од објављене информације и да је Никола Влајнић одбио да га скрати, као и да не постоји обавеза објављивања одговора на информације саопштене у судском поступку, што је случај у тексту “Погрешно досуђени пенали”, “где је дословце пренета пресуда Апелационог суда”. Све то су, по њеном мишљењу, разлози да лист, у складу са законом, не објави одговор.

Чланови Комисије за жалбе оценили су да су “Сомборске новине” нису поступиле супротно Кодексу новинара Србије који прописује обавезу новинара да поштује право на одговор. Главна уредница у овом случају није имала никакву обавезу да објави деманти већ и због тога што је достављен након истека законом прописаног рока. Одговор је, уз то и знатно дужи од текста на који се односи, а подносилац га, у предвиђеном року, није скратио. По мишљену Комисије за жалбе, “Сомборске новине” су у овом случају поступиле коректно и у складу са етичким правлима професије. Због свега наведеног, Комисија је закључила да одбијањем објављивања демантија није прекршен Кодекс новинара Србије и одбила је жалбу Николе Влајнића као неосновану.

 

Београд, 27.3.2014.                                                                        Председавајући

                                                                                                        Стојан Марковић