Регионални центар за мањине против портала "Телеграф"На основу чланова 22. и 24. Статута Савета за штампу и чланова 15. и 16. Пословника о раду Комисије за жалбе, Комисија за жалбе Савета за штампу у саставу: Стојан Марковић, Зоран Ивошевић, Филип Шварм, Петар Јеремић, Божо Прелевић, Владо Мареш и Предраг Аздејковић, на седници одржаној 27. 2. 2014. године, двотрећинском већином гласова доноси

ОДЛУКУ

Текстом „Отварајте очи, краду где стигну: Новинарка спречила пљачку у центру Београда”, објављеним 26. јануара 2014. године и коментарима читалаца испод текста, портал „Telegraf.rs“

1. прекршио је тачку 4. Одељка V (Новинарска пажња) по којој новинар мора бити свестан опасности од дискриминације коју могу да шире медији и мора да учини све да избегне дискриминцију засновану, између осталог, на раси, полу, старости, сексуалном опредељењу, језику, вери, политичком и другом мишљењу, националном или друштвеном пореклу.

Налаже се порталу „Telegraf.rs“ да ову одлуку Комисије објави најкасније у року од три дана од дана достављања одлуке. 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Регионални центар за мањине поднео је жалбу због тога што су, по њиховој оцени, прекршени етички принципи професије садржани у Кодексу новинара, а по којима се у извештајима о кривичним делима национална, расна, верска, идеолошка и политичка припадностпомињу само у случајевима када је то у непосредној вези са природом почињеног кривичног дела. Новинарка “Telegrafa.rs”, описујући своје искуство, непотребно је навела етничку припадност малолетног починиоца, због чега подносилац жалбе сматра да је прекршен Кодекс новинара. У жалби је наведено и да је овакав начин извештавања подстакао и коментаре читалаца у којима је изражена нетрпељивост и мржња према припадницима ромске националне мањине.

Редакција “Telegrafa.rs” није одговорила на наводе подносиоца жалбе.

Чланови Комисије за жалбе једногласно су одлучили да Кодекс новинара прекршен објављивањем несумњиво увредљивих и дискриминаторних коментара читалаца. Комисија је већ у ранијим случајевима заузела став да су редакције одговорне за онлајн коментаре читалаца, па је и овога пута закључено да је редакција објављивањем већег броја изузетно негативних коментара у којима се позива и на насиље над Ромима, поступила супротно одредбама Кодекса новинара. Овакви коментари, по оцени већине чланова Комисије јесу изазвани тиме што је у тексту истакнута етничка припадност дечака који је покушао да украде мобилни телефон. Већина чланова Комисије сматрала је и да у овом случају није било разлога да се наводи његова националност, јер није у директној вези са природом почињеног дела. Иако Комисија верује да намера аутора текста није била да стигматизује Роме приказујући их као крадљивце, него да укаже на појаву, редакција је морала да води рачуна о томе да о Ромима већ постоје бројне предрасуде и да их овако интонирани текстови само додатно подстичу.

Два члана Комисије сматрала су да Кодекс није прекршен самим текстом, већ само коментарима читалаца.

Због свега наведеног, Комисија је одлучила да је „Telegraf.rs“ прекршио Кодекс новинара објављивањем спорног текста и наложила порталу да објави ову одлуку.

Београд, 27. 2. 2014.                                                                          Председавајући

                                                                                                            Стојан Марковић