Јоргованка Табаковић против портала: "Радио 021","еИзбори","Контра Прес","Аутономија" дневног листа "Наше новине",На основу чланова 22. и 24. Статута Савета за штампу и чланова 15. и 16. Пословника о раду Комисије за жалбе, Комисија за жалбе Савета за штампу у саставу: Стојан Марковић, Зоран Ивошевић, Тамара Скрозза, Филип Шварм, Петар Јеремић, Божо Прелевић, Небојша Спаић, Владо Мареш и Тихомир Тришић, на седници одржаној 16.1.2014. године, једногласно доноси

ОДЛУКУ

 Текстом „Протекције за черку Јоргованке Табаковић“, објављеним 9. децембра 2013. године, портал „Аутономија,инфо“ није прекршио одредбе Кодекса новинара Србије.

Део жалбе који се односи на евентуалну повреду права Милене Табаковић, Комисија је одбацила. 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Жалбу Савету за штампу поднела је Јоргованка Табаковић због текста који је, под насловом „Протекције за ћерку Јоргованке Табаковић у РФЗО“, 9. децембра  објављен на порталу „021.rs“, а који су тог и наредног дана пренели и други медији, међу којима и „Autonomija.info“. У тексту се наводи да је Милени Табаковић, ћерки гувернерке НБС Јоргованке Табаковић, новосадска филијала Републичког завода за здравствено осигурање обезбедила „службени аутомобил и возача како би два пута недељно ишла у Београд на предавања”. Такође је наведено да се ова одлука односи и на Лидију Бјеловук, која такође студира у Београду, те да „према информацијама до којих је дошао Радио 021, њих две петком и суботом у Београд вози шофер, који их чека док не заврше с предавањима, а затим их враћа у Нови Сад”. Истакнуто је и да портал није успео да добије одговор од РФЗО зашто су „овим двема запосленим обезбеђени посебни услови”. Подносилац жалбе тврди да се „објављивањем неистините вести“ директно дискредитује њена личност, те да се „злонамерно наводи јавност да се мимо важећих правила, коришћењем положаја или другим видовима неморалног понашања, члановима моје породице омогућавају привилегије захваљујући томе што су моја деца“. Табаковићева је навела и да ниједан од медија који су објавил информацију није позвао ни њу, ни њену ћерку, чиме је повређено основно новинарско правило да прича мора да има две стране.

Спорна вест је истог дана уклоњена са портала на којем је првобитно објављена, као и са неких других, а Јоргованка Табаковић у жалби истиче да је  „изношење неоснованих оптужби и кафкијанских претпоставки посебно изражено у вестима које су уследиле након објављивања изворне информације, а поготово у преносу саопштења НУНС и НДНВ којим се истиче да је до уклањања вести дошло због политичких притисака.

У одговору на жалбу редакција портала „Autonomija.info“ истакла је да су испоштовали све професионалне страндарде објављујући комплетну информацију, која садржи спорну вест, изјаву Јоргованке Табаковић, саопштење РФЗО и саопштења удружења новинара која констатују политички притисак, центуру и аутоцензуру. На основу тога, чак и да је сама вест била нетачна, а није, не би се могло говорити о повреди етичких правила професије. „Јоргованка Табаковић, гувернерка Народне банке Србије, јесте јавна личност пар еxцелленце, која има значајно сужено право на приватност, што се преноси и на чланове њене уже породице, који су такође премет интересовања јавности јер се привилегије и злоупотребе могу на њих прености“, истиче се, између осталог, у одговору. „Autonomija.info“ је навела и да су, пошто за разлику од неких других портала, нису под политичким пристисцима повукли вест, доживели хакерске нападе, због чега су се огласи НУНС, НДНВ и представница ОЕБС-а.

Чланови Комисије за жалбе оценили је да је жалба неоснована и да је портал „Autonomija.info“ поступио потпуно у складу са правилима Кодекса новинара Србије, преносећи све релевантне информације и реаговања у вези са објављеном вешћу, чију истинитост нико није оспорио. За јавност је свакако од значаја вест да, у земљи која је по нивоу здравствене заштите на последњем месту у Европи, Републички фонд за здравствено осигурање плаћа превоз и возача запосленима који се школују у другом граду, а то што то право, односно привилегију, нема само ћерка гувернерке Табаковић, ништа не мења у обавези новинара да јавност упозна са тим. Гувернерка Народне банке јесте јавна личност, чија је приватност Кодексом новинара мање заштићена од приватности „обичних грађана“, због чега је сасвим разумљиво да су медији, објављујући ову информацију, навели да је реч о ћерки гувернерке НБС.

Од значаја за јавност је и да буде упозната са тим да постоје притисци на медије којима они нису у стању да се одупру, као и да код новинара постоје механизми аутоцензуре.

Комисија је одбацила жалбу у делу који се односи на Милену Табаковић као оштећену, будући да је реч о пунолетној особи која може сама да се обрати Савету за штампу.

Комисија за жалбе изражава посебну забринутост због уклањања текстова са веб портала и подсећа све новинаре и уреднике да Кодекс новинара Србије прописује обавезу новинара да се супротставе сваком притиску на слободно обављање професије и сваком виду цензуре и да о томе известе јавност. Аутоцензура се такође сматра кршењем професионалних и етичких норми, због чега Комисија осуђује овакво понашање.

 

Београд, 16.1.2014.                                                                        Председавајући

                                                                                                        Стојан Марковић