ЗЗХМП Нови Сад против дневног листа "Блиц"На основу чланова 22. и 24. Статута Савета за штампу и чланова 15. и 16. Пословника о раду Комисије за жалбе, Комисија за жалбе Савета за штампу у саставу: Стојан Марковић, Зоран Ивошевић. Тамара Скрозза, Филип Шварм, Петар Јеремић, Божо Прелевић, Небојша Спаић, Владо Мареш и Тихомир Тришић, на седници одржаној 16.1.2014. године, једногласно доноси

ОДЛУКУ

Текстом „Малишани слушају јауке и урлања“, објављеним 4. децембра 2013. године, дневни лист „Блиц“

1.прекршио је тачке 1. и 4.  Одељка I (Истинитост извештавања) о обавези новинара да тачно, објективно, потпуно и благовремено извести о догађајима од интереса за јавност, поштујући право јавности да сазна истину и држећи се основних стандарда новинарске професије, као и да консултује што више извора и да им омогући да изнесу свој став

2. прекршио је и тачку 1. Одељка V (Новинарска пажња) о обавези новинара да послу приступа са дужном професионалном пажњом

Налаже се дневном листу „Блиц“ да ову одлуку Комисије објави најкасније у трећем броју од дана достављања одлуке. 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Завод за хитну медицинску помоћ из Новог Сада поднео је жалбу због тога што је у спорном тексту, „изнет низ неистина о раду ноћне педијатријске амбуланте ЗЗХМП Нови Сад“, чиме су, како је наведено, прекршене одредбе Кодекса новинара које се односе на истинитост извештавања и одговорност новинара. У жалби се истиче да су потпуно нетачни наводи да се деца у чекаоницама срећу са повређенима, наркоманима и алкохоличарима, јер су чекаонице за децу и одрасле удаљене више од 50 метара јадна од друге, као и да се наркомани и алкохоличари иначе збрињавају на Одељењу за детоксикацију Ургентног центра, а не у овој установи. Поднослиац жалбе је навео и да је из протокола ноћне педијатријске службе утврђено да родитељи који су у тексту наведни, а чија деца наводно нису прегледана јер није било дежурног педијатра, нису ни долазили у ту службу, као и да се никада није догодило да ноћни педијатар не дође на посао. „Сматрамо да овај текст на врло тенденциозан и злонамеран начин изазива незадовољство, забринутост и страх како међу родитељима тако и међу осталим суграђанима којима је потребна медицинска помоћ“, наведено је, између осталог, у жалби ЗЗХМП Нови Сад.

Редакција „Блица“ није одговорила на жалбу. Комисија је оценила да новинари „Блица“ засновали читав текст само на тврдњама двоје родитеља, које нису проверили. Није затражен одговор „друге стране“, односно надлежних у тој установи, већ је само наведено да „дечји лекари замерају градској власти што није пронађен прави простор за педијатрију“, односно да у „служби педијатрије кажу да се само неколико пута догодило да у амбулатни не буде дечијег лекара“, без објашњења ко им је дао те информације и шта је званичан став надлежних. Чланови Комисије су оценили да је текст написан без икаког покушаја да се изјаве родитеља провере, а стиче се утисак да новинари нису ни отишли у току ноћи у ту установу. Новинари „Блица“ нису, по мишљењу чланова Комисије, приступили послу са дужном пажњом, нити су поштовали обавезу истинитог и објективног информисања јавности. Због тога је једногласно одлучено да је „Блиц“ прекршио одредбе Кодекса новинара и наложено том листу да ову одлуку објави.

Београд, 16.1.2014.                                                                        Председавајући

                                                                                                        Стојан Марковић