Хелсиншки одбор за људска права у Србији против "Блица"На основу чланова 22. и 24. Статута Савета за штампу и чланова 15. и 16. Пословника о раду Комисије за жалбе, Комисија за жалбе Савета за штампу у саставу: Зоран Ивошевић, Љиљана Смајловић, Тамара Скрозза, Филип Шварм, Петар Јеремић, Стојан Марковић, Божо Прелевић и  Владо Мареш, на седници одржаној 12.12.2013. године, једногласно доноси

ОДЛУКУ

Текстом „Соња Бисерко сведок Хрватске у тужби за геноцид против Србије“, објављеним 12.11.2013. године,  дневни лист „Блиц“ није прекршио одредбе Кодекса новинара Србије.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Хелсиншки одбор за људска права поднео је, уз сагласност Соње Бисерко, жалбу јер је лист, како је наведено, „противно међународноправним узусима и пракси да се имена сведока у међудржавним споровима чувају као тајна како им не би била угрожена безбедност“, објавио име Соње Бисерко као потенцијалног сведока Републике Хрватске у спору са Србјом пред Међународним судом правде. У жалби се цитира изјава шефа правног тима који затупа Србију Саше Обрадовића који каже: „Немамо право да три месеца пред почетак суђења објављујемо имена сведока, јер би то угрозило њихову сигурност“. Он такође објашњава и да је са хрватском страном направљен договор да се о доказима не говори у јавности, јер „тиме нико не добија, само се подижу страсти“. Подносилац жалбе закључује и да то што у објављеној информацији није наведен извор упућује на закључак да је онај ко је дао информацију (највероватније неко из државних институција) знао да не сме да је објави или био свестан последица тога. Хелсиншки одбор за људска права сматра да је овим прекршана одредба Кодекса по којој новинар не сме слепо да верује извору информација, односно има обавезу да обавести читаоца о томе да он има непосредан интерес да то објави, у овом случају, да се се неким обрачуна.

У одговору на жалбу, адвокат „Блица“ навео је да грађани Србије имају право да буду упознати са детаљима судског процеса који се против њихове државе води  пред Међународним судом правде,  а који одлукује начело јавности. У складу са тим, јавно гласило има не само право, него и обавезу да саопштава информације од јавног значаја. Такође, како је истакнуто, тема текста није мишљење о избору Соње Бисерко за сведока, већ састав правних тимова две земље, а информација о њеном сведочењу објављена је без икаквог коментара, и ништа у тексту не наводи читаоца на дискриминацију или мржњу према њој. „Како подносилац жалбе доводи у питање само објављивање спорног текста, а не и истинитост објављених информација, напомињемо да жалби треба приступити са посебним опрезом јер се забраном објављивања информације лако долази до кршења права на слободу изражавања, права објективног и неселективног објављивања, што доводи до ускраћивања права грађана да буду обавештени и да примају информације“, истиче се, између, осталог, у одговору на жалбу.

Чланови Комисије за жалбе закључили су да  редакција „Блица“ није урадила ништа што би било супротно етичким правилима професије. По свему судећи, не постоји забрана суда да се објаве имена сведока, већ само интерени договор правних тимова Хрватске и Србије, који не обавезује медије. Насупрот томе, по мишљену чланова Комисије, постоји оправдан интерес јавности да зна све детаље судског процеса пред Међународним судом правде, па и имена сведока. „Блиц“ је ту информацију саопштио у складу са правом на слободно информисање и са мером, ни на који начин не подстичући мржњу према Соњи Бисерко, као потенцијалној сведокињи, што би могло да доведе до угрожавања њене безбедности. Због тога је Комсија једногласно одлучила да не прихвати жалбу Хелсиншког одбора за људска права.

Београд, 12.12.2013.                                                                   Председавајући

                                                                                                     Зоран Ивошевић