Златибор Лончар против дневног листа "Ало!"На основу чланова 22. и 24. Статута Савета за штампу и чланова 15. и 16. Пословника о раду Комисије за жалбе, Комисија за жалбе Савета за штампу у саставу: Зоран Ивошевић, Тамара Скрозза, Филип Шварм, Небоја Спаић, Петар Јеремић, Стојан Марковић, Божо Прелевић, Владо Мареш и Предраг Аздејковић, на седници одржаној 31.10.2013. године, једногласно доноси

ОДЛУКУ

Текстом „Сумњива смрт још једне бебе”, објављеном 18.9.2013. године у штампаном и онлајн издању, дневни лист „Ало“ прекршио је тачку 1. Одељка VII (Заштита приватности) Кодекса новинара Србије о обавези новинара да поштују приватност, достојанство и интегритет људи о којима пишу.

Налаже се дневном листу „Ало“ да ову одлуку Комисије објави у штампаном и онлајн издању, најкасније у трећем броју од дана достављања одлуке.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Весна и Златиобор Лончар поднели су жалбу Савету за штампу сматрајући да је лист прекршио Кодекс новинара Србије нарушавањем њихове приватности, односно изношењем најинтимнијих детаља о порођају и здравственом стању Весне Лончар, детаља о смрти једне и лечењу друге бебе, као и изношењем других података  из приватног живота брачног пара из периода пре трудноће. Подносиоци жалбе су указали и да је, упркос томе, што су објављени само иницијали супруге, њен идентитет откривен јер је одмах наведено да је „супруга директора Ургентног центра Златибора Лончара“. Брачни пар Лончар је посебно истакао да подаци из њиховог приватног живота објављени иако, по њиховој оцени, „не постоји оправдан интерес да јавност о томе буде обавештена“, као и упркос томе што је Златибор Лончар новинарима листа „Ало“ изричито нагласио да не жели да говори о свом приватном животу.

У одговору на жалбу, Дејан Вукелић, главни и одговорни уредник листа „Ало“ извинио се доктору Лончару и његовој породицу што су их нехотично повредили и објаснио да редакција није имала намеру да „неосновано и без разлога задире у њихову приватност и да повреди им осећања у тако болној ситуацији. Како је навео, „сматрајући да у објављивању ове приче ипак постоји јавни интерес, хтели смо да укажемо на чињеницу да чак и јавна личност из врха ’медицинске власти’ може бити жртва потенцијално несавесног медицинског третмана“,

Чланови Комисије за жалбе сматрали су да у овом случају не постоји интерес јавности да зна најинтимније детаље из живота једна породице, као и да трагедија, као што је губитак детета, „не заслужује“ да се о њој на овакав начин пише. Објављивање података о току порођаја жене чији је идентитет, стиче се утисак, намерно откривен, детаља о њеном и здравственом стању друге бебе, као и других детаља из приватног живота брачног пара, представља, како је оцењено, веома озбиљно нарушавање приватности и драстично кршење Кодекса новинара Србије.

Комисија је, ипак, оценила и да је похвално што се главни уредник извинио породици и преузео одговорност за „улажење“  у њену приватност.

Због свега наведеног, Комисија је једногласно одлучила да је лист „Ало“ прекршио Кодекс новинара Србије и наложила редакцији да ову одлуку објави.

Београд, 31.10.2013.                                                     


                                                                                                                                       Председавајући
Зоран Ивошевић