Сања Турлаков против дневног листа "Блиц"На основу чланова 22. и 24. Статута Савета за штампу и чланова 15. и 16. Пословника о раду Комисије за жалбе, Комисија за жалбе Савета за штампу у саставу: Зоран Ивошевић, Тамара Скрозза, Филип Шварм, Небоја Спаић, Петар Јеремић, Стојан Марковић, Владо Мареш и Предраг Аздејковић, на седници одржаној 31.10.2013. године, једногласно доноси

 ОДЛУКУ

Текстовима „Адвокат Милана Поповића радио му иза леђа за Северину“ и „Како је Северина покушала да уништи Милана“, објављеним 13. и 15. августа 2013. године, дневни лист „Блиц“ није прекршио одредбе Кодекса новинара Србије.

 ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Адокатска канцеларија „Фила“ поднела је жалбу у име клијента Сање Турлаков, због, како је наведено, кршења одредби Кодекса новинара Србије које се односе на истинитост извештавања, поштовање приватности и коришћење часних средстава у прикупљању информација. Подносилац жалбе је истакао да су објављене неистините информације да је она као адвокат Милана Поповића одавала податке о његовом имовинском стању Северини Вучковић са којом је он у спору. Тиме је прекршена обавеза новинара да тачно, објективно и благовремено извести јавност, држећи се основих стандарда професије, јер, како тврди адвокатица Турлаков, она није имала никакве информације о имовини Милана Поповића сем оних које су свима доступне на веб сајтовима државних органа. „Блиц“ је такође, по њеној оцени, прекршио одредбе Кодекса новинара које се односе на заштиту приватности објављивањем делова е-маил преписке између ње и њене клијенткиње Северине Вучковић. Овим је, тврди подносилац жалбе, повређено и уставно и законско право о неповредивости тајности писане преписке, као и обавеза новинара да се у прикупљању информација и документа користи само часним средствима, прописана Кодексом новинара Србије.

У одговору на жалбу, адвокат „Блица“ Душан Стојковић навео је да јавност има право да зна да је „Милан Поповић, угледни српски бизнисмен поднео пријаву Адвокатској комори против адвокатице Турлаков због повреде обавезе чувања адвокатске тајне и давања поверљивих информација његовој бившој супрузи Северини Вучковић“. Новинари, су како је неведено, уз пријаву добили и документацију која потврђује те наводе и објавили је, након провере. Из садржине објављених мејлова јасно је, истиче се, да тврдње новинара да је „поднослиац жалбе радио иза леђа Милану Поповићу“  и да је информације у вези са његовом имовином преносила Северини Вучковић нису нетачне, јер она јесте радила иза леђа свом клијенту, пошто он није знао за преписку, а из садржине мејлова је неспорно да се односе на Поповићеву имовину. Да ли је реч о јавно доступним информацијама или не, ирелевантно је у односу на чињеницу да је адвокат, не само давао податке о једном клијенту другом, него и правне савете на штету клијента којег је раније заступала. Адвокат „Блица“ истиче и да лист није прекршио одредбе Кодекса које се односе на заштиту приватности, будући да се објављење информације не односе на приватан живот адвокатице Сање Турлаков, него на њен професионални рад, док је по Закону о јавном информисању новинарима дозвољено да „извештавају своје читаоце о информацијама о којима имају право да знају, без обзира на начин на који је прибављена информација“.

Чланови Комисије за жалбе оценили су да у овом случају постоји интерес јавности да буде информисана о овоме, не само зато што су Милан Поповић и Северина Вучковић познате личности, већ и због тога што грађани имају право да знају да је поднета пријава против адвоката за кога се верује да је одавао информације које је добио од претходног клијента клијенту који је сада у спору са њим. Преписка која је објављена потврђује да је адвокатица Турлаков обавештавала Северину Вучковић о имовини Милана Поповића и саветовала је како да прикупи и остале податке о томе, а сама чињеница да је Поповић због тога поднео пријаву говори о томе да се то дешавало „иза његових леђа“. Према томе, по мишљењу чланова Комисије, не стоји навод из жалбе да је „Блиц“ објавио нетачне инфомације. Комисија је такође оценила и да није било повреде приватности Сање Турлаков, јер је преписка са Саверином Вучковић обављена у оквиру професионалне активности подносиоца жалбе, и ни на који начин се не односи на њен приватни живот, те и том делу жалба није прихваћена. Кад је реч о начину на који је прибављена е-маил преписка између Сање Турлаков и Северине Вучковић, Комисија сматра да би у случају да је редакција до њих дошла „хаковањем“ била реч не само о кршењу Кодекса новинара, већ о озбиљном кривичном делу. На основу свега изнетог међутим, Комисија нема разлога да верује да се то догодило на такав начин. Та преписка је, по свему судећи, редакцији достављена уз пријаву Адвокатској комори, па се не може закључити да је добијена нечасним средствима која подразумевају неовлашћено снимање и прислушкивање. Због свега изнетог, Комисија је једногласно одлучила да дневни лист „Блиц“ објављивањем спорних текстова није прекршио одредбе Кодекса новинара Србије.

Београд, 31.10.2013.                                                                    

                                                                                                                                                           

Председавајући

Зоран Ивошевић