Јавно предузеће "Путеви Србије" против дневног листа "Блиц"На основу чланова 22. и 24. Статута Савета за штампу и чланова 15. и 16. Пословника о раду Комисије за жалбе, Комисија за жалбе Савета за штампу у саставу: Зоран Ивошевић. Тамара Скрозза, Небојша Спаић, Петар Јеремић, Стојан Марковић, Божо Прелевић, Владо Мареш и Предраг Аздејковић, на седници одржаној 26. 9. 2013. године, једногласно доноси

 ОДЛУКУ

Текстом „Косили траву за десет милиона евра“, објављеним 2.9.2013. године дневни лист „Блиц“ није прекршио одредбе Кодекса новинара Србије.

 ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

ЈП „Путеви Србије“ поднело је жалбу сматрајући да текст садржи „неистините и непроверене информације“, због чега су прекршене одредбе Кодекса новинара Србије које се односе на истинитост извештавања и новинарску пажњу. Читаоци су, по оцени подносиоца жалбе, уместо тачно, објективно и потпуно, извештени „тенденциозно и малициозно“, а „Блиц“ из „непознатих разлога и интереса намерно нарушава пословну репутацију и наноси ненадокнадиву штету  на пословном плану“ Јавном предузећу ’Путеви Србије’“. У жалби је наведено и да је на спорни текст редакцији упућен деманти. „Блиц“ је, међутим, објавио само изводе деманатија и то као реаговање.

Редакција „Блица“ није одговорила на наводе подосиоца жалбе.

Чланови Комисије сматрали су да је реч о важним подацима о трошењу новца у јавном предузећу, које јавност има право да зна, а да се из одговора „Путева Србије“ не може закључити да су наводи у тексту нетачни. Пропуста новинара приликом писања текста јесте било, јер одређени наводи очигледно нису довољно проверени, али ЈП „Путеви Србије“ заправо није демантовало најбитније чињенице – потрошено је толико новца колико је наведено, а тендера заиста није било од 2000. године. Нетачну информацију о томе ко је власник фирме коју „Путеви Србије“ ангажују за кошење траве, демантовао је адвокат наводог власника, а део одговора који се односи на контролу обављеног посла „Блиц“ јесте објавио, мада под неодговарајућим називом „Реаговање“.

Комисија за жалбе подсећа медије да Кодекс новината Србије обавезује редакције на поштовање права на одговор. Приликом објављивања одговора  требало би да следе правила прописана Законом о јавном информисању. То, између осталог, значи да уколико је одговор дужи од самог текста на који се односи, као што је овога пута случај, редакција има обавезу да затражи од онога ко је доставио одговор да његову дужину прилагоди дужини текста, а не да сама скраћује, односно да извлачи делове за које сматра да су најважнији. Такође, редакција би требало јасно да назначи да је реч о одговору и да га не објављује под другим насловима. Комисија такође подсећа све који верују да су оштећени објављивањем нетачниих информација да имају право да траже исправку, а не само објављивање одговора

Чланови Комисија су закључили да пропусти којих је било и у самом тексту и приликом објављивања одговора, нису толики да би довели до одлуке да је „Блиц“ прекршио Кодекс новинара Србије.

Београд, 26.9.2013.                                                                        


                                                             Председавајући

                                   Зоран Ивошевић