Горан Поповић против дневног листа "Курир"На основу чланова 22. и 24. Статута Савета за штампу и чланова 15. и 16. Пословника о раду Комисије за жалбе, Комисија за жалбе Савета за штампу у саставу: Зоран Ивошевић. Тамара Скрозза, Филип Шварм, Небоја Спаић, Петар Јеремић, Стојан Марковић, Тихомир Тришић, Владо Мареш и Предраг Аздејковић, на седници одржаној 5.9. 2013. године, двотрећинском већином доноси

 ОДЛУКУ

Текстом ”Жена се запалила пред децом и пролазницима”, објављеном 24.7.2013. године, дневни лист „Курир“

1.прекршио је тачке 1, 2 и 3 Одељка VII (Заштита приватности) Кодекса новинара Србије о обавези новинара да поштују достојанство и интегритет људи о којима пишу, да избегавају спекулације и преношење недовољно проверљивих ставова у извештавањима о трагедијама у којима има страдалих, као и да, кад је реч о догађајима који укључују лични бол и шок извештавање прилагоде тако да изражавају дух саосећања и дискреције.

2. прекршио је и тачке 4 и 5 Одељка IV (Одговорност новинара), о забрани коришћења узнемиравајућих садржаја и обавез новинара да поштује и штити права и достојанство жртава.

Налаже се дневном листу „Курир“ да ову одлуку Комисије објави најкасније у трећем броју од дана достављања одлуке.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Породица преминуле девојке сматрала је да је „Курир“ „бруталношћу описа догађаја“ и објављивањем „бизарних и ужасних детаља“ о њеном самоубиству повредио одредбе Кодекса новинара Србије које се односе на обавезу поштовања достојанства жртве. Подосилац жалбе је навео и да су прекршене одредбе које се односе на заштиту приватности и то објављивањем пуног имена жртве, као и изношењем детаља о осталим члановима породице, наводећи да нико од њих није јавна личност.

У одговору на жалбу, адвокат „Курира“ је навео да се лист извињава породици жртве, „жалећи због чињенице да је природа новинарског посла таква да подразумева и писање о тешким темама и немилим догађајима и да то најчешће, па и у овом случају, није последица тежње за сензационализмом , већ испуњења захтева јавности за информацијама које се морају пренети“. Он је навео да, из поштовања према осећањима породице не жели да побија било коју тврдњу изнету у жалби.

Већина чланова Комисије сматрала је да у спорном тексту непотребно детаљно и брутално описан чин самоубиства, без саосећања и поштовања дигнитета жртве. Комисија је оценила да се о оваквим трагедијама може извештавати битно другачије, без описивања узнемирујућих детаља и уз много више саосећања. Професионална и етичка правила која се односе на текстове који укључују лични бол обавезују подједнако све медије, укључујући и таблоиде. Према мишљену већине чланова Комсије, код новинара и уредника „Курира“  није постојала намера да се повреди ни достојанство жртве, ни њена породица и  текст је, вероватно, последица „претеривања“ којем су таблоиди склони, али су, без обзира на мотив,  правила професије прекршена. Комисија је закључила и да, на жалост, овакав начин извештавања о трагедијама постаје пракса, нешто што је опште прихваћено у делу наших медија.

Један члан Комисије сматрао је да Кодекс није повређен, јер таболиди у оваквим случајевима имају другачији приступ догађајима, као и да није било лоше намере приликом писања текста. Да није било намере да се повреди достојанство жртве и њене породице и да је реч о неспретном извештавању са претеривањима, које ипак не представља повреду Кодекса, сматрала су два члана Комисије, која су остала уздржана приликом гласања.

Због свега наведеног, Комисија је одлучила да „Курир“ објављивањем спорног текста јесте прекршио Кодекс новинара Србије и наложила редакцији да објави ову одлуку.

Београд, 5.9.2013.                                                                               

                                                                                                                                                             Председавајући

                                                                                                                                                           Зоран Ивошевић