Нино Брајовић против дневног листа „Политика”На основу чланова 22. и 24. Статута Савета за штампу и чланова 15. и 16. Пословника о раду Комисије за жалбе, Комисија за жалбе Савета за штампу у саставу: Тамара Скрозза, Филип Шварм, Божо Прелевић, Зоран Ивошевић, Стојан Марковић, Александар Ђивуљскиј, Љиљана Смајловић, Предраг Аздејковић и Владо Мареш, на седници одржаној 27.6. 2013. године, једногласно доноси

ОДЛУКУ

Текстом „Укинута клевета – одбијена тужбе”, објављеним 28.5.2013. године дневни лист „Политика” прекршио је Кодекс новинара Србије и то тачку 1. Одељка I (Iстинитост извештавања), која прописује обавезу новинара да тачно, објективно, потпуно и благовремено извести о догађајима од интереса за јавност, поштујући право јавности да сазна истину и држећи се основних стандарда новинарске професије, и тачке 1. и 2. Одељка V (Новинарска пажња),  по којима је „новинар обавезан да приступа послу са дужном професионалном пажњом“ и „не сме „слепо да верује извору информација“.

Налаже се дневном листу „Политика“ да ову одлуку Комисије објави најкасније у трећем броју од дана достављања одлуке.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Подносилац жалбе Нино Брајовић сматрао је да је „Политика” прекршила више одредби Кодекса новинара Србије које се односе на истинитост извештавања и новинарску пажњу тиме што је, без провере у судским списима и без контактирања „друге стране” објавила нетачну информацију о току судског процеса по његовој тужби против Петра Стојановића. Тужба је, како је навео, одбијена јер је укинуто кривично дело клевете, али је потпуно нетачно да је, како је “Политика” објавила, у току поступка неколико сведока потврдило наводе из текста због којег је Брајовић тужио Стојановића.

Редакција листа је потврдила да није контактирала Брајовића пре објављивања текста, наводећи да му је накнадно понуђено да одговори на наводе из текста, што он није прихватио.

Чланови Комисије једногласно су оценили да „Политика” није поступила у складу са одредбама Кодекса  новиинара Србије јер није претходно проверила информацију и није консултовала ниједан друг иизвор, Тиме је, по оцени Комисије прекршено начело објективног, тачног и потпуног информисања јавности. Такође, како је закључено, новинар је, супротно Кодексу, слепо веровао извору информације, не водећи рачуна да извори често следе своје интересе и прилагођавају исказе тим интересима.

Због свега изнетог, Комисија је одлучила да је “Политика” прекршила одредбе Кодекса новинара Србије и наложила редакцији да објави одлуку Комисије.

Београд, 27.6.2013                                                                                     Председавајућа

                                                                                                                     Тамара Скрозза