Драган Ђилас против дневног листа “Курир” На основу чланова 22. и 24. Статута Савета за штампу и чланова 15. и 16. Пословника о раду Комисије за жалбе, Комисија за жалбе Савета за штампу у саставу: Тамара Скрозза, Филип Шварм, Божо Прелевић, Зоран Ивошевић, Стојан Марковић, Петар Јеремић, Александар Ђивуљскиј, Љиљана Смајловић, Предраг Аздејковић и Владо Мареш, на седници одржаној 27.6. 2013. године, једногласно доноси

ОДЛУКУ

Текстом „За џепарац Ђилас дигао четири милиона евра из банке“, објављеним 2.6.2013. године дневни лист „Курир“ прекршио Кодекс новинара Србије и то тачке 1, 2.  и  4. Одељка I (Истинитост извештавања), које прописују обавезу новинара да тачно, објективно, потпуно и благовремено извести о догађајима од интереса за јавност, поштујући право јавности да сазна истину и држећи се основних стандарда новинарске професије да праве јасну између чињеница које преносе, коментара, претпоставки и нагађања, као и дужност новинара и уредника да консултује што више извора и да им омогући да изнесу свој став. Прекршене су и тачке 1.и 2. Одељка V (Новинарска пажња),  по којима је „новинар обавезан да приступа послу са дужном професионалоном пажњом и „не сме слепо да верује извору информација“. 

Налаже се дневном листу „Курир“ да ову одлуку Комисије објави најкасније у трећем броју од дана достављања одлуке.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Драган Ђилас, председник Демократске странке и градоначелник Београда поднео је жалбу због текста објављеног на насловној страни 2. јуна 2013. године, у којем се тврди да је са личног рачуна из једне банке у Београду подигао четири милиона евра у готовини. Подносилац жалбе тврди да је то “потпуна и ноторна лаж, без икаквог утемељења у стварности”, усмерена на њега као председника опозиционе странке и градоначелника Београда. Он је истакао да је текст објављен на дан локалних избора у београдској општини Земун, што је и мотив за пласирање неистините информације. Уз жалбу је достављен и извод из банке два дана пре него што је наводно подигао четири милиона евра из којег се види да је на рачунима било много мање новца.

Редакција “Курира” је у одговору на жалбу навела да је информацију да је Ђилас подигао четири милиона евра добила од поверљивог извора од кога је и раније добијала информације које су увек биле истините. Сам Драган Ђилас није одговорио на позиве редакције, те нису могли да код њега додатно провере информацију. “Курир”, наводи се, између осталог у одговору, поседује документе да је 16.априла и 20. маја 2013. Привредно друштво Мултиком гроуп д.о.о, чији је Ђилас власник са 25 одсто удела, откупило удео од осам, односно 25 одсто од дотадашњих власника Милице Делевић и Небојше Гарића. Милици Делевић је за пренос удела у власништву исплаћена надокнада од 3,6милиона евра, из чега се, по оцени “Курира” може основано претпоставити да је Гарићу и сплаћена пропорционална накнада од 1,2 милиона евра. “Дакле, са рачуна Мултиком гроуп д.о.о. неспорно је подигнут износ од око четири милиона евра који је наводно исплаћен Милици Делавић”, наведено је у одговору, уз оцену да је Ђилас обавестио јавност да није подигао новац са приватног рачуна, али не и да је тај износ исплаћен са рачуна његове фирме. “У редакцији дневних новина ‘Курир’ не раде припадници безбедносних структура који располажу уређајима за прислушкивање и праћење кретања тако да се од њих не може очекивати да имају стопостотоно тачне податке о животу, раду и кретању личности о којима јавност има оправдан интерес да зна”, каже се у одговору редакције “Курира”, која је доставила и изводе из записника са седница Мултиком гроуп д.о.о., копије уговора о преносу удела у власништву и споразума о висини накнаде за пренос удела, као и извод из регистра АПР-а из којег се види да је Драган Ђилас власник са 25 одсто удела у Мултиком гроуп д.о.о.

Чланови Комисије за жалбе закључили су да ни сама редакција“Курира” не тврди да је првобитно објављена информација да је Драган Ђилас из банке подигао четири милиона евра у кешу тачна, већ да је, напротив навео да се од редакције, у којој не раде припадници служби безбедности,  не може ни очекивати да има стопостотно тачне информације.”Курир” је, сматра Комисија за жалбе, без провере, верујући једном извору, објавио нетачну информацију, не правећи разлику између чињеница, претпоставки и нагађања, чиме је прекршено више тачака из одељка Кодекса који се односи на истинитост извештавања. Редакција такође ничим није објаснила журбу да се одмах објави информација, за коју су докази прикупљани тек касније. Комисија је, зато оценила и да је “Курир” објављивањем спорног текста прекршио и одредбе Кодекса новинара које се односе на обавезу новинара да приступа послу са дужном новинарском пажњом, као и да не сме слепо да верује извору информација.

Објављиујући ову информацију у време изборне тишине, по мишљењу чланова Комисије за жалбе, редакција “Курира” послужила се нечасним средствима да би утицала на јавно мњење.

Због свега овога, Комисија је једногласно одлучила да је прекршен Кодекс новинара Србије и наложила листу “Курир” да објави ову одлуку.

Београд,  27.6.2013.                                                                                  Председавајућа

                                                                                                                   Тамара Скрозза