Привредно друштво "ДИПОС" против дневног листа "Ало"На основу чланова 22. и 24. Статута Савета за штампу и чланова 15. и 16. Пословника о раду Комисије за жалбе, Комисија за жалбе Савета за штампу у саставу: Тамара Скрозза, Филип Шварм, Божо Прелевић, Зоран Ивошевић, Небојша Спаић, Петар Јеремић, Стојан Марковић, Александар Ђивуљскиј, Љиљана Смајловић, Предраг Аздејковић и Владо Мареш, на седници одржаној 3.6. 2013. године, једногласно доноси

ОДЛУКУ

Да дневни лист ”Ало” текстом ”ДИПОС бацио 20 милиона, а дипломате у фекалијама”, објављеним 25.4.2013. године, није прекршио одредбе Кодекса новинара Србије.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

 Адвокат Привредног друштва „ДИПОС“ ДОО Београд Драган Ивановић навео је, у жалби примљеној 7.5. 2013. године, да су објављивањем спорног текста повређене одредбе из тачака 1,2 и 3 одељка IV Кодекса новинара Србије, односно да новинар није послу приступио са дужном пажњом, да је прећутао чињенице које могу битно да утичу на став јавности о догађају и да је слепо веровао изворима информација, не водећи рачуна да они могу, следећи властите интересе, своје исказе прилагодити тим интересима. У жалби је наведено и да се у тексту не прави разлика између чињеница које се преносе, коментара и нагађања, већ се наводи низ неоснованих оптужби. „Сматрамо да  извештавање на овакав начин представља недозвољено објављивање неоснованих оптужби и клевета и да се тежи томе да се „ДИПОС“ представи као институција у којој се одлуке доносе стихијски, у којој се не поштује законска регулатива, представља се да се привредно друштво у обављању своје делатности поступа несавесно, такође се алудира да се тиме грађанима одузима новац и да им се наноси штета чиме се тенденциозно ствара атмосфера незадовољства и неповерења према привредном друштву чији је оснивач Република Србија, те се руши пословни углед ДИПОС-а“, наводи се, између осталог, у жалби.

ДИПОС је због овог текта листу „Ало“ упутио 26.4. деманти, који је лист, у скраћеном облику и уз пратеће коментаре аутора текста, објавио 10.5. 2013. Скраћивање је објашњено дужином одговора. Чланови Комисије такође су закључили да је достављени деманти два пута дужи од текста на који се односи и да редакција није имала обавезу да га објави у целини.

У одговору на жалбу, аутор текста навео је да је, пре објављивања текста, са дужном пажњом проверио информацију контактирајући четири различита извора, да је затим веродостојно навео изјаве представника две од четири контактиране фирме, односно институције. Од преостале две (међу којима је и ДИПОС) није добио никакав званичан одговор. Након што је телефоном разговарао са одговорном особом у техничкој служби ДИПОС-а аутор текста је, на њен захтев доставио питања мејлом 11.3. 2013. Након више од 40 дана чекања, текст је објављен без ових одговора. Аутор текста навео је и да је Привредном друштву ДИПОС од априла 2012. до марта 2013. годфне поднео чак седам различитих захтева по Закону о слободном приступу информацијама од јавног значаја, да никада није добио никакав одговор због чега се жалио и Поверенику за информаицје од јавног значаја и заштиту података о личности.

Чланови Комисије оценили су да објављивањем спорног текста „Ало“ није прекршио ни једну од у жалби наведених одредби Кодекса новинара, већ да је, напротив, аутор текста поступио потпуно у складу са професионалним стандардима. Новинар је, поступајући са дужном пажњом, проверио информацију до које је дошао, контактирао фирму на коју се текст односи и много дуже него што закон прописује чекао на одговор, који је ДИПОС био обавезан да достави. Због тога је Комисија једногласно одлучила да одбије жалбу Привредног друштва ДИПОС ДОО Београд.

Комисија је, међутим, оценила и да одговор ДИПОС-а није објављен на добар начин. Чланови Комсије подсећају медије, да уколико је скараћење одговора нужно, што у овом случају јесте, морају да воде рачуна да се том приликом не изоставе делови који су читаоцу битни за закључивање о истинитости догађаја. Такође, одговор не сме да буде препричан уз пратеће коментаре новинара.

 

Београд, 3.6.2013.                                                                           Председавајућа Комисији

                                                                                                                 Тамара Скрозза