Тим за сарадњу са медијима Основне школе „Јожеф Атила” против „Вечерњих новости”На основу члана 24. Статута Савета за штампу и чланова 10. и 11. Пословника о раду Комисије за жалбе, Комисија за жалбе Савета за штампу у саставу: Тамара Скрозза, Љиљана Смајловић, Петар Јеремић, Стојан Марковић, Александар Ђивуљскиј, Небојша Спаић, Зоран Ивошевић, Филип Шварм, Предраг Аздејковић и Божо Прелевић, на седници одржаној 28.2.2013. године једногласно доноси

ОДЛУКУ

Одбације се поднесак који је упутио Тим за сарадњу са медијима Основне школе „Јожеф Атила” из Новог Сада, који се односи на текстове објављене у „Вечерњим новостима” од децембра 2012. до фебруара 2013. године. Поднесак се одбације јер нема карактер акта којим се покреће поступак пред Комисијом за жалбе, као и зато што је његов подносилац непознат.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Тим за сарадњу са медијима ОШ  „Јожеф Атила” обратио се Комисији за жалбе због више тестова о инцидентима у тој школи које су „Новости” објавиле од децембра 2012. до фебруара 2013. године. Поднесак је достављен у форми анализе објављених текстова, којим се оспоравају одређени наводи новинара и изнете оцене. Уз поднесак су приложена и саопштења, односно протестна писма која је тај тим раније слао аутору текстова.

Како из достављеног материјала није јасно које одредбе Кодекса новинара Србије су, по мишљењу подносиоца, прекршене спорним текстовима, већ су само изнете оцене квалитета рада новинара, Комисија је закључила да поднесак не испуњава услове да се о њему расправља као о жалби поднетој због повреде Кодекса новинара.

Такође, поднесак је провобитно потписан само са „Тим за сарадњу са медијима”, а накнадно је достављена непотписана сагласност директора школе. Комисија из тога није могла да закључи да ли се са подошењем тужбе сагласила особа која је овлашћена да представља школу или не, што је још један разлог да се поднесак одбаци. 

Због свега наведеног, Комиисја је, након расправе, једногласно одлучила да поднесак не разматра.

Београд, 28.2.2013.                                                             Председавајућа Комисије

                                                                                                       Тамара Скрозза