Зоран Тодоровски против "Вечерњих новости"На основу члана 24. Статута Савета за штампу и чланова 10. и 11. Пословника о раду Комисије за жалбе, Комисија за жалбе Савета за штампу у саставу: Тамара Скрозза, Небојша Спаић, Божо Прелевић, Лиљана Смајловић, Петар Јеремић, Предраг Аздејковић, Стојан Марковић и Александар Ђивуљскиј на седници одржаној 29.11. 2012. године, једногласно доноси

ОДЛУКУ

да је текстовима „Исповест жртве психолога: Растурају мозак“ и „Психолози без контроле“, објављеним 18.10.2012. и 23.10.2012. године, дневни лист „Вечерње новости“ прекршио одредбе Кодекса новинара Србије, и то тачке 2, из одељка I (Истинитост извештавања), која се односи на обавезу новинара да тачно, објективно, потпуно и благовремено извештава, држећи се основиних стандарда професије, тачке 1. и 2. из одељка IV (Новинарска пажња), по којој новинар приступа послу са дужном пажњом и мора да избегне „стварну или привидну пристрасност“, која проистиче из „слепог веровања извору информација“, као и тачке 3 из одељка III (Одговорност новинара), која прописује обавезу новинара да поштује претпоставку невиности.

Обавезују се  „Вечерње новости“ да, на основу члана 11. Пословника о раду Комисије за жалбе, објаве ову одлуку комисије.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Комисији за жалбе обратио се Зоран Тодоровски, специјалиста медицинске психологије, чије име је у спорним текстовима означено иницијалима,али тако да нема никаке сумње о коме је реч, будући да је једини психијатар са тим иницијалима у здравственој установи која је наведена. У тексту „Исповест жртве психолога: Растурају мозак“ њега је бивша пацијанткиња тешко оптужила за „ментално и сексулано злостављање“, а њену исповест је новинарка „Вечерњих новости“ пренела без икаквих ограда. „Читалац је наведен да помисли да је исповест заправо скуп чињеница, а не субјективни осећај особе која се исповеда“, истакао је подносилац жалбе. Он је навео и да је новинарка, иако је са њој разговарао пре објављивања текста, његову изјаву објавила тек пет дана касније у другом тексту, а и тада нетачно наводећи да је пацијенткињу чија је исповест објављена, оптужио да прети њему и његовој породици. Тодоровски твди да му није био познат идентитет пацијенткиње, па није ни могао да потврди да је то особа која му прети, већ је на питање новинарке да ли зна ко би то могао га оптужи за злостављање, навео име које је исто као и име особе са којом је новинарка разговарала. Према његовим наводима, „Новостима“ је због овога 26. октобра упућен деманти, који није објављен.

У одговору на жалбу, новинарка „Новости“ потвдила је да је са психологом разговорала пре објављивања првог текста,  а да је „његова страна приче објављена у другом тексту који је требало да иде сутрадан, али је због актуленијих тема објављен тек неколико дана касније“. Она је такође практично потврдила и да јој Тодоровски није рекао да ми прети жена чију је исповест дан касније објавила, већ само да сумња да је реч о „једној Iвани“.

Новинарка је истакла и да је циљ текста био да се отвори „код нас табу тема“ о томе да злостављање пацијента није законом регулисано када су починиоци психолози и да је објављена исповест требало да послужи само као илустрација.

Чланови Комисије нису прихватили овакво објашњење сматрајући да у том случају није требало да наводи било какве податке који могу да укажу на идентитет психолога. Такође, једногласно је закључено да новинарка није смела да, без икакавих доказа, пренесе тако озбиљне оптужбе. Напротив, у установи у којој Тодоровски ради речено јој је да није било никаквих жалби на његов рад, па су чланови Комисије оценили да је у овом случају изостала професионална пажња која новинара обавезује да провери оно што извор информација тврди.

Такође, тенденциозним насловима који указује да психолози „растурају мозак“ својим пацијентима и да су „без контроле“, „Вечерње новости“ су, без доказа, оптужиле читаву професију за несавестан рад.

Због свега наведеног, Комисија за жалбе је једногласно одлучила да су „Вечерње новости“ прекршиле одредбе Кодекса новинара Србије и наложила листу да објави ову одлуку.

Београд, 29.11.2012.                                                             Председавајућа Комисији

                                                                                                       Тамара Скрозза