Љиљана Костић против дневног листа "Прес" На основу члана 24. Статута Савета за штампу и чланова 10. и 11. Пословника о раду Комисије за жалбе, Комисија за жалбе Савета за штампу у саставу: Филип Шварм, Небојша Спаић, Божо Прелевић, Петар Јеремић, Стојан Марковић, Александар Ђивуљскиј, Зоран Ивошевић и Тамара Скрозза, на седници одржаној 27.9. 2012. године, једногласно доноси

ОДЛУКУ

да текстом „Ромео и Јулија“, објављеним 7.9.2012. дневни лист „Прес“ није прекршио Кодекс новинара Србије.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Жалбу на текст објављен у листу „Прес“ поднела је Љиљана Костић, ауторка текста „Енглеско-ромска љубавна комбинација“, објављеног 8.8.2012 .године на ваљевском веб порталу www.ugradu.info. Она је сматрала да је „Прес“ прекршио одредбе из става 1 Одељка VIII Кодекса  новинара Србије, које се односе на неовлашћено коришћење ауторских права.

По њеној оцени, текст који је „Прес“ објавио са потписом дописнице из Ваљева, заправо је њен текст на коме је обављена само „блага преправка“, као и да има поуздану информацију о томе да новинарка „Преса“ није разговарала са особама које су цитиране у тексту, већ да је употребила изјаве које су дали Костићевој. Љиљана Костић је навела и да је „Прес“ објавио и непотписану фотографију коју је за текст који је она написала снимио Данијел Јовановић.

У одговору на жалбу, достављеном из редакције „Преса“, ауторка спорног текста Слађана Стевановић навела је да жалбу сматра неоснованом јер текст објављен на сајту www.ugradu.info уопште није био повод за текст који је објављен у листу „Прес“. Према тврдњама новинарке тог листа, текст на исту тему објављен је и у локалном листу „Напред“, од чијег новинара је, уз сагласност брачног пара о ком текст говори, добила сниман разговора и употребила га за свој текст. Такође, како је објаснила, сагласност за објављивање фотографије добијена је од власника веб портала на којем је објављена уз текст Љиљане Костић.

Наводе дописнице „Преса“ из Ваљева потврдио је и новинар листа „Напред“ Слободан Ћирић, а чланови Комисије за жалбе оценили су да се не може доказати да је реч о тексту који је преписан са портала www.ugraduinfo, јер су о овој теми извештавали и други медији, на врло сличан начин, те су актери приче највероватније сваки пут и говорили исте ствари. Осим тога, у тексту објављеном у „Пресу“ има и детаља којих нема у тексту „Енглеско-ромска љубавна комбинација“, тако да се не може тврдити да је реч о „парафразирању туђег ауторског дела“ на шта се позива подносилац жалбе, а што Кодекс новинара забрањује.

Кад је реч о објављивању фотографије, Комисија сматра да је „Прес“, без обзира на дозволу власника медија, морао потписати аутора фотографије, у складу са смерницама из става 1 одељка VIII Кодекса новинара Србије. Како се, међутим, Комисији није обратио аутор фотографије, што је услов за одлучивање у складу са чланом четири Пословника о раду Комисије за жалбе, по којем подносилац жалбе мора бити лично оштећен или доставити писану сагласност за подношење жалбе у његово име, о овоме Комисија за жалбе није одлучивала.  

Због свега наведеног, Комисија за жалбе је једногласно одлучила да „Прес”, објављивањем спорног текста, није прекршио одредбе Кодекса новинара Србије и одбила је жалбу Љиљане Костић.

Београд, 27.9.2012.                                                           Председавајући Комисији

                                                                                                     Филип Шварм