Геј лезбејски инфо центар против дневног листа “Прес”



На основу члана 24. Статута Савета за штампу и чланова 10. и 11. Пословника о раду Комисије за жалбе, Комисија за жалбе Савета за штампу у саставу: Љиљана Смајловић,Миљенко Дерета, Петар Јеремић, Стојан Марковић, Александар Ђивуљскиј, Божо Прелевић, Зоран Ивошевић, Филип Шварм и Тамара Скрозза, на седници одржаној 29.3. 2012. године, доноси следећу  

ОДЛУКУ

Текстом „Менгеле са Оксфорда: Лекарима дозвола да убијају децу”, објављеним 2.3.2012. године у штампаном и електронском издању, дневни лист „Прес“ прекршио је Кодекс новинара Србије и то одредбе одељка  III, тачка 5  и одељка IV, тачка 4. које прописују обавезу новинара да „поштује и штити права и достојанство деце, жртава злочина, особа са хендикепом и других угрожених група“, као и да новинар мора да „учини све да избегне дискриминацију засновану, измђу осталог, на полу, старости, сексуалном опредљењу, језику, вери, политичком и другом мишљењу, националном и друштвеном пореклу“.

Обавезује се дневни лист „Прес“ да, на основу члана 11. Пословника о раду Комисије зажалбе, да објави ову одлуку комисије.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Подносилац жалбе, Геј лезбејски инфо центар, навео је да спорни текст, иако нема никакве везе са ЛГБТ темама, почиње реченицама којима се као „спорне и шокантне новотарије” наводе геј бракови, право да истополни родитељи усвајају децу, легализација дроге, еутаназија, политичко организовање педофила и предлог докторке са Оксфорда да се лекарима дозволи да убијају новорођену децу са сметњама у развоју. Геј лезбејски инфо центар сматрао је да је стављање у исти контекст геј бракова, права геј родитеља да усвајају децу и права на промену пола са убијањем деце и педофилијом недопустиво и у супротности са одељком IV, тачком 4, Кодекса новинара Србије.

Редакција “Преса” није се изјаснила о жалби, а већина чланова Комисије за жалбе оценила је да се објављеним текстом дискриминише једна посебно осетљива мањина и да би новинари морали бити свесни опасности од дискриминације коју могу да шире медији.

Чланови Комисије Љиљана Смајловић и Божо Прелевић сматрали су, међутим, да текстом није прекршен Кодекс, односно да аутор текста није имао намеру да дискриминише припаднике геј популације, већ да је реч само о лоше написаном тексту у којем се у исти контекст стављају свари које међусобно нису ни у каквој вези.

Због свега наведеног, Комисија је већином гласова одлучила да објављивањем спорног текста  повређен Кодекса новинара и наложила листу „Прес“ да објави ову одлуку.

 

Београд, 29.3.2012.
Председавајућа Комисије

Љиљана Смајловић