“Сведок” против “Политике”На основу члана 24. Статута Савета за штампу и чланова 10. и 11. Пословника о раду Комисије за жалбе, Комисија за жалбе Савета за штампу у саставу: Љиљана Смајловић, Небојша Спаић, Петар Јеремић, Стојан Марковић, Александар Ђивуљскиј, Божо Прелевић, Зоран Ивошевић, Филип Шварм, Тамара Скрозза, Славиша Лекић на седници одржаној 19.1. 2012. године доноси следећу  

ОДЛУКУ

Одбија се жалба коју је 14.12.2011.године поднео лист „Сведок“

Комисија је одлучила да текстом „Недићеви наследници траже земунски парк“, објављеним 26.11. 2011. године у штампаном и електронском издању, дневни лист „Политика“ није прекршио одредбе Кодекса новинара Србије.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Редакција „Сведока“ поднела је жалбу због тога што је „Политика“ под наднасловом „Политика открива“ и уз најаву да је реч о ексклузивном документу објавила текст о тестаменту Милана Недића о коме је „Сведок“ писао већ два пута, први пут пет месеци раније, а други пут четири дана пре „Политике“. Редакција „Сведока“ сматрала је да је овакво понашање „Политике“ некоректно, непрофесионално и злонамерно, те да је „Сведок“ практично „покраден“.

Такође је наведено да је „Политици“ достављено писмо у коме је наведено да је наводни ексклузивни документ већ објављен, али да она није објавила писмо „Сведока“ .Редакција „Политике“ је у одговору на жалбу навела да је имала свој извор за текст који им није рекао да је документа већ доставио „Сведоку“, те да им није ни било познато да је реч о нечему што је већ објављено. Такође је наведено да „Политика“ нема никакву обавезу да од било кога тражи дозволу за објављивање нити да своје читаоце информише о томе шта је објављено у другим новинама.

Чланови Комисије су закључили да није могуће утврдити да ли су аутор текста и редакција „Политике“ у моменту објављивања знали да је реч о нечему о чему је „Сведок“ већ писао, као и да, по свему судећи, није било намере да се нешто што то није квалификује као ексклузивно, због чега нема повреде Кодекса новинара. Ипак, по оцени чланова Комисије, „Политика“ је требало да, када је то накнадно сазнала, обавести своје читаоце да је текст већ објављен у „Сведоку“.  Комисија је оценила и да је накнадна преписка између редакције „Сведока“ и аутора текста у „Политици“ непримерена, некоректна, неколегијална и да ни на који начин не доприноси јачању угледа медија.

Против овакве одлуке гласала су два члана Комисије од којих је Зоран Ивошевић сматрао да је Кодекс прекршен и тиме што је „Политика“ објавила текст под називом ексклузивно, без претходне провере да ли је заиста тако и тиме што накнадно није објавила писмо „Сведока“ у коме је објашњено да су они већ објавили „ексклузивни“ документ. Други члан Комисије, Петар Јеремић сматрао је да је Кодекс прекршен необјављивањем реаговања „Сведока“.

 

Београд, 20.1.2012.
                                                                                                             Председавајућа Комисије

                                                                                                                 Љиљана Смајловић