Александра Несторов и Ведрана Лацмановић против дневног листа “Прес”На основу члана 24. Статута Савета за штампу и чланова 10. и 11. Пословника о раду Комисије за жалбе, Комисија за жалбе Савета за штампу у саставу: Миљенко Дерета, Петар Јеремић, Стојан Марковић, Александар Ђивуљскиј, Божо Прелевић, Зоран Ивошевић, Филип Шварм, Тамара Скрозза, Славиша Лекић и генерална секретарка Савета Гордана Новаковић 15.10. 2011. године доноси следећу  

ОДЛУКУ

Основана је жалба коју су 20.9.2011. поднеле Александра Несторов и Ведрана Лацмановић, уз сагласност оштећене Р.К.

Комисија за жалбе  је одлучила да  су текстом „Лекар мучио жену и њеног љубавника“ објављеним 9. 9. 2011. године у штампаном и електронском издању дневног листа „Прес“  прекршене одредбе одељка VI , тачке 1, 2. и 3. Кодекса новинара Србије.

Обавезује се дневни лист „Прес“ да, на основу члана 11. Пословника о раду Комисије за жалбе, да објави ову одлуку комисије.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Подносиоци жалбе сматрали су да поменутим текстом није поштовано право особе на приватност јер је објављено пуно име и презиме њеног супруга, њени иницијали, место у коме живе, њихова занимања, као и где су запослени. „Имајући у виду да је у питању мали град, да су лица лекари, јасно је да је право на приватност жене прекршено и да то може имати последице на њену будућност, као и на будућност њихове деце“, наведено је у жалби. Несторов и Лацмановићева такође верују и да су детаљи који се у тексту наводе сензационалистички и да не доприносе обавештавању јавности о насиљу у породици, нити су неопходне за разумевање суштине догађаја.

О поднетој жалби обавештен је главни и одговорни уредник листа „Прес“ Вељко Лалић, али не ни он, ни редакција листа у прописаном року од седам дана нису изјаснили о наводима из жалбе, нити изразили спремност да се жалба реши објављивањем извињења или исправке.

Чланови Комисије за жалбе оценили су да су објављеним текстом повређена права оштећене, односно да није поштовано њено право на приватност у смислу одредби VI одељка  Кодекса новинара Србије. Такође је оцењено да текст обилује непотребним сензационалистичким детаљима, а чија је тачност и проверљивост такође проблематична, пошто се аутори текста позивају само на изјаву анонимног „саговорника упознатог са целом драмом“.

Због свега наведеног Комисија је одлучила да је објављивањем спорног текста повређен Кодекса новинара и наложила листу „Прес“ да објави ову одлуку.

 

Београд, 27.10.2011.