Добродошли на сајт Савета за штампу

Tежимо одговорном и професионалном новинарству, са мисијом да штитимо грађане Србије од злоупотребе у штампаним и онлајн медијима и уједно подигнемо квалитет новинарства у Србији. Деловаћемо по Кодексу новинара Србије и сопственој савести, поштујући законе и под паролом: Брзо, бесплатно, правично!

Савет за штампу је независно, саморегулаторно тело које окупља издаваче, власнике штампаних и онлајн медија и новинских агенција и професионалне новинаре. Основан је да би пратио поштовање Кодекса новинара Србије у штампаним и онлајн медијима, као и у новинским агенцијама и решавао жалбе појединаца и институција на садржаје тих медија. У надлежности Савета је и медијација између оштећених појединаца, односно институција, и редакција, као и изношење јавних опомена за кршење етичких стандарда утврђених Кодексом новинара Србије. Савет за штампу се бави и едукацијом за поступање у складу са Кодексом новинара и ради на јачању улоге медија у Србији.

***

На основу чланова 13. и 25. Статута, Управни одбор САВЕТА ЗА ШТАМПУ 20. јула 2015. године донео је

О Д Л У К У 

О расписивању јавног конкурса за избор представника јавности у Комисији за жалбе 

1) Бирају се 3 (три) представника цивилног друштва - јавности у Комисији за жалбе Савета за штампу;

2) Кандидате за представнике цивилног друштва у Комисији за жалбе Савета за штампу могу предлагати:

- удружења грађана, невладине, струковне и образовне организације чији се циљеви, прописани статутом, остварују у области медија, слободе говора и изражавања мишљења, заштите људских, мањинских, дечијих права и родне равноправности; заштите законитости и владавине права, промовисања транспарентности рада носилаца јавне власти и вршилаца јавих функција, борбе против корупције и монопола.
- оснивачи Савета за штампу

3) Предложени кандидати морају да испуњавају следеће услове:

- да су држављани Републике Србије,
- да поседују највеће професионалне и моралне квалитете;
- да су особе са високим интегритетом и ауторитетом у области којом се баве

4) Представнике цивилног друштва - јавности у Комисији за жалбе Савета за штампу бирају консензусом чланови Управног одбора Савета за штампу, који су дужни да размотре све пристигле предлоге.

5) Јавни конкурс за предлагање представника јавности трајаће 30 дана од дана објављивања (од 23.7. до 23.8.2015.)

6) Образложене предлоге, са биографијама кандидата, слати на е-маил: office@savetzastampu.rs или на адресу: Савет за штампу, Љубе Јовановића 9ц, 11000 Београд.

 

ШТА МОЖЕМО ДА УРАДИМО ЗА ВАС?

КАКО ПОДНЕТИ ЖАЛБУ?

ОДЛУЧИВАЊЕ О ЖАЛБИ

 ОДЛУКЕ

 ОПОМЕНЕ

ВИДЕО: СЕДНИЦА КОМИСИЈЕ ЗА ЖАЛБЕ НА ФАКУЛТЕТУ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА 29.05.2014.

Савет за штампу је члан Алијансе независних савета за штампу Европе.Alliance of Independent Press Councils of Europe (AIPCE)
Реализацију пројекта финансијски је подржала Aмбасада Краљевине Норвешке у Београду
www.norveska.org.rs